Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів за своєю суттю є законною підставою для уникнення одного з головних обов’язків батьків – утримання своїх неповнолітніх дітей.

Проте, у цій статті ми поговоримо про випадки, в яких батько (мати) звільняються від сплати аліментів після розірвання шлюбу.

Перелік підстав звільнення одного з батьків від обов’язку утримувати дитину:

 • Досягнення дитиною повноліття.

У цьому випадку батько звільняється від сплати аліментів, якщо дитина досягла вісімнадцяти років.Изображение Також така дитина повинна бути працездатною та не навчатися у вищому навчальному закладі.

 • Якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з батьків.

Окрім цього, дохід дитини повинен повністю забезпечувати її потреби.

Якщо дохід дитини зменшився та не  забезпечує її потреби, то заінтересована особа (той, з ким проживає дитина) може звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Зверніть увагу, батьки можуть бути звільненні від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на майно

Відповідно до ст.190 Сімейного кодексу України батьки дитини мають право укласти між собою договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку із передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку та ін.).

Такий договір можна укласти лише з дозволу органів опіки та піклування.

Дитина може брати участь в укладенні договору, якщо вона досягла 14 років.

Договір про припинення права на аліменти посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

Кому належатиме нерухоме майно

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або ж дитина і той з батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності.

Закон не визначає розмірів часток у праві спільної часткової власності.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно її утримувати.

Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів позбавляється обов’язку по сплаті на утримання дитини.

Варто зазначити, що у випадку укладення такого договору той з батьків, хто проживає окремо, не звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Отже, аліментні зобов’язання виникають на підставі наступного:

 1. В результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів;
 2. На підставі рішення суду.

У зв’язку з цим виділяють різного роду причини, за якими можливе звільнення від сплати аліментів.

Изображение

Якщо між подружжям укладено договір про сплату аліментів, то їх виплата припиняється в результаті:

 • Закінчення терміну дії договору;
 • Смерті однієї із сторін договору.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то звільнення від їх сплати виникає у наступних випадках:

 1. Досягнення дитиною повноліття;
 2. Усиновлення дитини іншою особою;
 3. Смерті платника аліментів.

Звільнення від сплати аліментів, відповідно до чинного законодаства, можливе за рішенням суду або з інших підстав передбачених Законом. Розглянемо всі варіанти.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно (ст. 190 Сімейного Кодексу України).

 1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.
 3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Між батьками, один з яких проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування відповідно до умов ст. 190 СК України може бути укладений договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передаванням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Звільнення від сплати аліментівОсновою таких відносин є взаємна згода батьків на укладення відповідного договору. Умовами договору може бути визначено набувачем права власності на нерухоме майно як саму дитину, так і дитину разом з тим із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. При цьому закон не визначає співвідношення розмірів часток у праві спільної часткової власності. Цей договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів і вибавляється обов’язку по сплаті аліментів на утримання дитини. Але укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Той з батьків, з ким проживає дитина, у разі укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно зобов’язується самостійно утримувати це майно.

Захищаючи інтереси дитини, законодавець встановив правило, відповідно до якого на майно, одержане за договором, не може бути звернено стягнення. Окрім цього, до досягнення дитиною повноліття одержане за договором майно може бути відчужене лише з дозволу органу опіки та піклування.
Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно може бути визнаний недійсним або розірваним.

На вимогу відчужувача нерухомого майна суд визнає договір недійсним у разі виключення імені відчужувана як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувана відновлюється право власності на нерухоме майно. За позовом відчужувана нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов’язку по її утриманню.

Аліментні зобов’язання виникають в результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів або в результаті винесеного судового рішення.

Відповідно до ст. 189 СК України, якщо між подружжям було підписано угоду про сплату аліментів, то звільнення від сплати аліментів можливе у разі виникнення наступних обставин:

 • закінчився термін дії угоди, наприклад документ, може бути підписаний на певний строк, після закінчення якого він перестає мати силу;
 • загибель однієї зі сторін угоди.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то в цьому випадку можна виділити наступні обставини, в результаті яких наступає звільнення від сплати аліментів:

 • досягнення дитиною повнолітнього віку та повної дієздатності, адже згідно зі ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей;
 • усиновлення дитини іншою особою;
 • у разі виникнення ситуації, внаслідок якої суд визнає, що людина, яка потребує отримання аліментів, відновила свою працездатність або перестала потребувати грошових виплатах;
 • вступ людини, яка потребує отримання аліментів, в новий шлюб, тим самим появу іншого способу матеріальної допомоги;
 • смерть людини, яка зобов’язана виплачувати аліменти або смерть людини, якій ці аліменти виплачуються.

У будь-якому випадку рішення про звільнення від сплати аліментів приймається судом і буде залежати від низки причин, від сімейного і матеріального благополуччя та інших життєво важливих обставин.

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду і позовом про стягнення аліментів.

Дякую за оцінку

16 Коментарі

 • ЭЛЕН травня 10, 2018 at 10:11 pm

  Добрый вечер!Можно уменьшить размер пени по задолжоности за алименты если такая задолжоность образовалась за 6 мес. в связи с семейными обстоятельствами которые образовала истица (есть письменные доказателства). Но уже часть долга погашена но иск истица подал в суд,но суд еще не состоялся. ЕСТЬ вероятность того что суд примет во внимание положение ответчика за предыдущие 6 мес.если рание долгов не образовывалось?

  • Доброго вечора, відповідно до частини 3 статті 551 Цивільного Кодексу, дозволяється зменшити розмір неустойки за рішенням суду за наявності кількох умов: а) якщо розмір неустойки значно перевищує розмір заподіяних невиконанням зобов’язання збитків; б) за наявності інших обставин, що мають істотне значення.
   ЦК не містить переліку таких обставин. Це питання вирішується на підставі аналізу конкретної ситуації. Судова практика виходить з того, що істотне значення можуть мати обставини, які стосуються ступеня виконання зобов’язання, причин невиконання або неналежного виконання, незначності прострочення у виконанні зобов’язання, негайного добровільного усунення винною стороною порушення та його наслідків тощо (роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29.04.94 р. N 02-5/293 “Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань” із змінами та доповненнями).
   Суд може прийняти рішення про зменшення розміру неустойки як за власною ініціативою, так і за клопотанням сторони. В останньому випадку сторона, що звертається з клопотанням, повинна доводити наявність підстав для зменшення неустойки.
   У Вашому випадку, суд буде вирішувати це питання вихоячи з тих доказів, які Ви надасте, в обгрунтування причини несплати аліментів вчасно.

 • Віталій липня 16, 2018 at 12:39 pm

  Чи можна скасувати аліменти за договором з двох сторін на підставі примирення та спільним проживанням?

  • Олександр Кульчицький липня 19, 2018 at 1:15 pm

   Доброго дня, якщо є рішення суду про сплату аліментів, то воно має виконуватись. У разі, якщо змінились обставини, то будь яка із сторін має право звернутись до суду про зміну розміру сплати аліментів або про припинення їх сплати. У такому випадку ви будете мати рішення суду про припинення сплати аліментів і, відповідно, їх не потрібно буде сплачувати.

 • Сергій серпня 27, 2018 at 9:18 pm

  Добрий вечір! Скажіть чи можна через суд, скасувати аліменти, у разі вивозу матір’ю дитини закордон з 2014 року?. І до цього часу мені про дитину нічого не відомо, немае ніякого спілкування та інформації.

  • Аліна Макух серпня 28, 2018 at 12:11 pm

   Доброго дня. У даному випадку скасувати стягнення аліментів не можливо. Для цього Вам потрібно подати позов про визначення місця проживання дитини з батьком.

 • Андрей серпня 29, 2018 at 4:45 pm

  Добрый день. Как снять арест с имущества? Задолженности по алиментам нет.

  • Аліна Макух вересня 3, 2018 at 12:46 pm

   Здравствуйте. Для снятия ареста с имущества Вам нужно обратиться в исполнительную службу с квитанциями об уплате задолженности по алиментам и написать заявление о снятии ареста с имущества.

 • Віктор вересня 2, 2018 at 5:05 pm

  Доброго дня, скажіть, будь-ласка, чи може суд призначати стягнення аліментів з отриманих виплат за земельний пай?

  • Аліна Макух вересня 3, 2018 at 12:41 pm

   Доброго дня. Аліменти стягуються з усіх видів доходу. Тому, аліменти можуть стягуватися і від виплат за земельний пай в тому числі

 • вадим вересня 17, 2018 at 2:47 pm

  підскажіть будь ласка по наступній ситуації: розлучена мама та двоє дітей. батько сплачує аліменти, але утворилась заборглваність 28 000 грн. матір тимчасово позбавляють батьківських прав в наслідок антисоціального образу життя та невиконання батьківських обовязків, дітей віддають бабусі(матері батька дітей) батько через суд буде позбавляти колишню дружину батьківських прав та визначати місце проживаня дітей разом з ним. чи є можливість не сплачувати заборгованість по аліментам матері, а сплатити їх дітям?

  • Аліна Макух вересня 18, 2018 at 8:37 am

   Доброго дня. Ви можете подати позов до суду про перерахунок заборгованості по аліментах

   • Виктория вересня 26, 2018 at 11:36 am

    Добрый день! Подскажите, можно ли сделать так, чтобы отец не платил алименты на двоих несовершеннолетних детей их матери, так как они проживают с ним и находятся его полном материальном обеспечении. Спасибо!

    • Аліна Макух вересня 26, 2018 at 10:51 pm

     Добрый вечер. Да, можно. Если с Вас взимаются алименты, то Вам нужно подать иск в суд о приостановлении уплаты алиментов на содержание детей.

 • Руслан листопада 28, 2018 at 10:57 am

  Вступ людини, яка потребує отримання аліментів, в новий шлюб, тим самим появу іншого способу матеріальної допомоги; Це означае як що дитина вишла заміж то я не повинен сплачувати аліменти ?

  • Аліна Макух листопада 28, 2018 at 11:21 am

   Доброго дня. Ні, аліменти сплачуються до досягнення дитиною повноліття, або (якщо це повнолітні син/донька) до досягнення 23 років, або до закінчення навчання.

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.