Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів

Зміст

 1. Підстави звільнення від сплати аліментів
 2. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на майно
 3. Рішення про звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів за своєю суттю є законною підставою для уникнення одного з головних обов’язків батьків – утримання своїх неповнолітніх дітей.

Проте, у цій статті ми поговоримо про випадки, в яких батько (мати) звільняються від сплати аліментів після розірвання шлюбу.

Перелік підстав звільнення одного з батьків від обов’язку утримувати дитину:

 • Досягнення дитиною повноліття.

У цьому випадку батько звільняється від сплати аліментів, якщо дитина досягла вісімнадцяти років.Изображение Також така дитина повинна бути працездатною та не навчатися у вищому навчальному закладі.

 • Якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з батьків.

Окрім цього, дохід дитини повинен повністю забезпечувати її потреби.

Якщо дохід дитини зменшився та не  забезпечує її потреби, то заінтересована особа (той, з ким проживає дитина) може звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Зверніть увагу, батьки можуть бути звільненні від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на майно

Відповідно до ст.190 Сімейного кодексу України батьки дитини мають право укласти між собою договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку із передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку та ін.).

Такий договір можна укласти лише з дозволу органів опіки та піклування.

Дитина може брати участь в укладенні договору, якщо вона досягла 14 років.

Договір про припинення права на аліменти посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

Кому належатиме нерухоме майно

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або ж дитина і той з батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності.

Закон не визначає розмірів часток у праві спільної часткової власності.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно її утримувати.

Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів позбавляється обов’язку по сплаті на утримання дитини.

Варто зазначити, що у випадку укладення такого договору той з батьків, хто проживає окремо, не звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Отже, аліментні зобов’язання виникають на підставі наступного:

 1. В результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів;
 2. На підставі рішення суду.

У зв’язку з цим виділяють різного роду причини, за якими можливе звільнення від сплати аліментів.

Изображение

Якщо між подружжям укладено договір про сплату аліментів, то їх виплата припиняється в результаті:

 • Закінчення терміну дії договору;
 • Смерті однієї із сторін договору.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то звільнення від їх сплати виникає у наступних випадках:

 1. Досягнення дитиною повноліття;
 2. Усиновлення дитини іншою особою;
 3. Смерті платника аліментів.

Звільнення від сплати аліментів, відповідно до чинного законодаства, можливе за рішенням суду або з інших підстав передбачених Законом. Розглянемо всі варіанти.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно (ст. 190 Сімейного Кодексу України).

 1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.
 3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Між батьками, один з яких проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування відповідно до умов ст. 190 СК України може бути укладений договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передаванням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Звільнення від сплати аліментівОсновою таких відносин є взаємна згода батьків на укладення відповідного договору. Умовами договору може бути визначено набувачем права власності на нерухоме майно як саму дитину, так і дитину разом з тим із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. При цьому закон не визначає співвідношення розмірів часток у праві спільної часткової власності. Цей договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів і вибавляється обов’язку по сплаті аліментів на утримання дитини. Але укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Той з батьків, з ким проживає дитина, у разі укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно зобов’язується самостійно утримувати це майно.

Захищаючи інтереси дитини, законодавець встановив правило, відповідно до якого на майно, одержане за договором, не може бути звернено стягнення. Окрім цього, до досягнення дитиною повноліття одержане за договором майно може бути відчужене лише з дозволу органу опіки та піклування.
Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно може бути визнаний недійсним або розірваним.

На вимогу відчужувача нерухомого майна суд визнає договір недійсним у разі виключення імені відчужувана як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувана відновлюється право власності на нерухоме майно. За позовом відчужувана нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов’язку по її утриманню.

Аліментні зобов’язання виникають в результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів або в результаті винесеного судового рішення.

Відповідно до ст. 189 СК України, якщо між подружжям було підписано угоду про сплату аліментів, то звільнення від сплати аліментів можливе у разі виникнення наступних обставин:

 • закінчився термін дії угоди, наприклад документ, може бути підписаний на певний строк, після закінчення якого він перестає мати силу;
 • загибель однієї зі сторін угоди.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то в цьому випадку можна виділити наступні обставини, в результаті яких наступає звільнення від сплати аліментів:

 • досягнення дитиною повнолітнього віку та повної дієздатності, адже згідно зі ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей;
 • усиновлення дитини іншою особою;
 • у разі виникнення ситуації, внаслідок якої суд визнає, що людина, яка потребує отримання аліментів, відновила свою працездатність або перестала потребувати грошових виплатах;
 • вступ людини, яка потребує отримання аліментів, в новий шлюб, тим самим появу іншого способу матеріальної допомоги;
 • смерть людини, яка зобов’язана виплачувати аліменти або смерть людини, якій ці аліменти виплачуються.

У будь-якому випадку рішення про звільнення від сплати аліментів приймається судом і буде залежати від низки причин, від сімейного і матеріального благополуччя та інших життєво важливих обставин.

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду і позовом про стягнення аліментів.

Дякую за оцінку

67 Коментарі

 • ЭЛЕН 10 Травня, 2018 at 10:11 pm

  Добрый вечер!Можно уменьшить размер пени по задолжоности за алименты если такая задолжоность образовалась за 6 мес. в связи с семейными обстоятельствами которые образовала истица (есть письменные доказателства). Но уже часть долга погашена но иск истица подал в суд,но суд еще не состоялся. ЕСТЬ вероятность того что суд примет во внимание положение ответчика за предыдущие 6 мес.если рание долгов не образовывалось?

  • Доброго вечора, відповідно до частини 3 статті 551 Цивільного Кодексу, дозволяється зменшити розмір неустойки за рішенням суду за наявності кількох умов: а) якщо розмір неустойки значно перевищує розмір заподіяних невиконанням зобов’язання збитків; б) за наявності інших обставин, що мають істотне значення.
   ЦК не містить переліку таких обставин. Це питання вирішується на підставі аналізу конкретної ситуації. Судова практика виходить з того, що істотне значення можуть мати обставини, які стосуються ступеня виконання зобов’язання, причин невиконання або неналежного виконання, незначності прострочення у виконанні зобов’язання, негайного добровільного усунення винною стороною порушення та його наслідків тощо (роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29.04.94 р. N 02-5/293 “Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань” із змінами та доповненнями).
   Суд може прийняти рішення про зменшення розміру неустойки як за власною ініціативою, так і за клопотанням сторони. В останньому випадку сторона, що звертається з клопотанням, повинна доводити наявність підстав для зменшення неустойки.
   У Вашому випадку, суд буде вирішувати це питання вихоячи з тих доказів, які Ви надасте, в обгрунтування причини несплати аліментів вчасно.

 • Віталій 16 Липня, 2018 at 12:39 pm

  Чи можна скасувати аліменти за договором з двох сторін на підставі примирення та спільним проживанням?

  • Олександр Кульчицький 19 Липня, 2018 at 1:15 pm

   Доброго дня, якщо є рішення суду про сплату аліментів, то воно має виконуватись. У разі, якщо змінились обставини, то будь яка із сторін має право звернутись до суду про зміну розміру сплати аліментів або про припинення їх сплати. У такому випадку ви будете мати рішення суду про припинення сплати аліментів і, відповідно, їх не потрібно буде сплачувати.

  • Марія 25 Серпня, 2020 at 1:13 pm

   Чи можна написати заяву на відмову від аліментів а через місяць її поновити? І чи при цьому заборгованість спишеться чи буде відновлена?

   • Larisa 25 Серпня, 2020 at 3:49 pm

    Віталій, добрий день! Зателефонуйте, будь ласка, за номером +380682541818.

   • Larisa 26 Серпня, 2020 at 11:06 am

    Доброго дня, Віталій. Для детальнішої консультації зателефонуйте за номером +380682541818.

 • Сергій 27 Серпня, 2018 at 9:18 pm

  Добрий вечір! Скажіть чи можна через суд, скасувати аліменти, у разі вивозу матір’ю дитини закордон з 2014 року?. І до цього часу мені про дитину нічого не відомо, немае ніякого спілкування та інформації.

  • Аліна Макух 28 Серпня, 2018 at 12:11 pm

   Доброго дня. У даному випадку скасувати стягнення аліментів не можливо. Для цього Вам потрібно подати позов про визначення місця проживання дитини з батьком.

 • Андрей 29 Серпня, 2018 at 4:45 pm

  Добрый день. Как снять арест с имущества? Задолженности по алиментам нет.

  • Аліна Макух 3 Вересня, 2018 at 12:46 pm

   Здравствуйте. Для снятия ареста с имущества Вам нужно обратиться в исполнительную службу с квитанциями об уплате задолженности по алиментам и написать заявление о снятии ареста с имущества.

 • Віктор 2 Вересня, 2018 at 5:05 pm

  Доброго дня, скажіть, будь-ласка, чи може суд призначати стягнення аліментів з отриманих виплат за земельний пай?

  • Аліна Макух 3 Вересня, 2018 at 12:41 pm

   Доброго дня. Аліменти стягуються з усіх видів доходу. Тому, аліменти можуть стягуватися і від виплат за земельний пай в тому числі

  • Злата 17 Серпня, 2020 at 4:01 pm

   Чи продовжуються стягнення коштів з боржника до повного погашення боргу по аліментами після усиновлення дитини?

   • Larisa 17 Серпня, 2020 at 4:28 pm

    Доброго дня, Віктор. Для детальнішої консультації зателефонуйте за номером +380682541818.

 • вадим 17 Вересня, 2018 at 2:47 pm

  підскажіть будь ласка по наступній ситуації: розлучена мама та двоє дітей. батько сплачує аліменти, але утворилась заборглваність 28 000 грн. матір тимчасово позбавляють батьківських прав в наслідок антисоціального образу життя та невиконання батьківських обовязків, дітей віддають бабусі(матері батька дітей) батько через суд буде позбавляти колишню дружину батьківських прав та визначати місце проживаня дітей разом з ним. чи є можливість не сплачувати заборгованість по аліментам матері, а сплатити їх дітям?

  • Аліна Макух 18 Вересня, 2018 at 8:37 am

   Доброго дня. Ви можете подати позов до суду про перерахунок заборгованості по аліментах

   • Виктория 26 Вересня, 2018 at 11:36 am

    Добрый день! Подскажите, можно ли сделать так, чтобы отец не платил алименты на двоих несовершеннолетних детей их матери, так как они проживают с ним и находятся его полном материальном обеспечении. Спасибо!

    • Аліна Макух 26 Вересня, 2018 at 10:51 pm

     Добрый вечер. Да, можно. Если с Вас взимаются алименты, то Вам нужно подать иск в суд о приостановлении уплаты алиментов на содержание детей.

 • Руслан 28 листопадаа, 2018 at 10:57 am

  Вступ людини, яка потребує отримання аліментів, в новий шлюб, тим самим появу іншого способу матеріальної допомоги; Це означае як що дитина вишла заміж то я не повинен сплачувати аліменти ?

  • Аліна Макух 28 листопадаа, 2018 at 11:21 am

   Доброго дня. Ні, аліменти сплачуються до досягнення дитиною повноліття, або (якщо це повнолітні син/донька) до досягнення 23 років, або до закінчення навчання.

  • Максим 25 Жовтня, 2019 at 3:38 pm

   Доброго дня, така ситуація, якщо дитині 17 років, і в батька є заборгованість але батько ці гроші давав синові на руки не через банк і квитанцій не має, і чи може син 17 років сам написати заяву про те що батько оплачував йому аліменти на руки не через банк і заборгованість онулюють, або чи зможе син самостійно в 17 років відмовитись від аліментів

   • Розлучення Онлайн 30 Жовтня, 2019 at 5:36 pm

    Доброго дня, Максим. Вам потрібно звернутись до виконавчої служби для написання такої заяви.

 • Володимир 29 Грудня, 2018 at 9:44 pm

  чи можна відшкодувати сплачені аліменти на дитину яку усиновила інша особа?

  • Аліна Макух 1 Січня, 2019 at 7:03 pm

   Доброго вечора. Кошти сплачені до усиновлення не повертаються.

   • Ірина 4 Січня, 2019 at 1:27 pm

    А після всиновлення іншою особою сплата аліментів в подальшому припиняється автоматично?

    • Аліна Макух 4 Січня, 2019 at 4:25 pm

     Доброго дня. Вам потрібно буде подати позов до суду про припинення стягнення аліментів на утримання дитини. Стягнення автоматично не припиняється.

 • Володимир 6 Січня, 2019 at 4:29 am

  Добридень а на якій підставі подавати до суду коли сам факт усиновлення не розголошується мені на словах від моєї колишньої відомо про зміну прізвища дитини на прізвище другого чоловіка.Одного разу спілкувався із сином звертаючись до нього на ім’я і по-батькові(по новому батькові)то він не заперечив що він не Васильович.До мене він на “Ви” ,а про другого чоловіка моєї колишньої каже тато. От я і підозрюю що він усиновлений. 15років тому я був позбавлений батьківських прав 8років тому вона добила мене ще й документально тобто ще зробила собі папірець про позбавлення з мокрою печаткою.Одним словом плачу аліменти і не знаю чи на свою чи на чужу дитину…На мою думку,

  • Аліна Макух 8 Січня, 2019 at 1:51 pm

   Доброго дня. Для того, щоб усиновити дитину, потрібно позбавити біологічного батька батьківських прав. Тому, Вам слід насамперед дізнатися чи позбавлені Ви батьківських прав.

 • Волдимир 14 Січня, 2019 at 6:42 pm

  Добрий вечір.Я вже 8років як позбавлений батьківських прав і маю підозру що такий же термін син вже всиновлений(цього ж мені ніхто не скаже).

  • Аліна Макух 15 Січня, 2019 at 10:05 am

   Доброго дня. Чим ми можемо Вам допомогти?

 • Володимир 24 Лютого, 2019 at 3:20 pm

  Доброго дня. Я опікун над своїми недієдатними психічно хворими батьками(мати не ходить). Працюю на півставки, по іншому не можу. Розлучився з дружиною маю доньку, яку колишня дружина не дозволяє бачити, але вона подала до суду і як помста за розлучення вимагає аліменти. Сама відразу вийшла заміж і виховують з новим чоловіком як власну доньку. Чи можна мене в такій ситуації звільнити від сплати аліментів?

  • Аліна Макух 25 Лютого, 2019 at 12:17 pm

   Доброго дня. Це не є підставою для звільнення від сплати аліментів.
   Відповідно до ч.1 ст.188 СК України батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
   Відповідно до ст.190 СК України той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

 • Василь 6 Березня, 2019 at 4:25 pm

  Доброго дня. Якщо можливо підкажіть. Ситуація наступна: згідно рішення суду від 2019 року виключено актовий запис про мене як батька дитини ( проводилась експертиза ДНК ). Однак я сплачую аліменти згідно рішення суду від 2014 року у розмірі 1/4 доходу. Чи можливо припинити стягнення аліментів, так-як я фактично не є батьком. Дякую!

  • Марія 7 Березня, 2019 at 5:56 pm

   Доброго дня. Так, Вам потрібно подати заяву до суду про скасування судового рішення про сплату аліментів, так як ви не є біологічним батьком дити.

 • Маргарита 22 Березня, 2019 at 2:23 pm

  Добрый день маю 3 дітей але 2 живуть з батьками на мене подали на аліменти але я в дикретній відпусці та щей мати одиночка. Можна якось анулірувати поки я в декреті?

  • Марія 22 Березня, 2019 at 5:11 pm

   Добрий день. Чинним законодавством не передбачено такої підстави для звільнення від сплати аліментів.

 • Євген 23 Березня, 2019 at 9:15 pm

  Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, по моїй ситуації. Розлучений, маю двох дітей 11 та 13 років, які на даний момент проживають із матір’ю колишньої дружини, сплачую аліменти згідно рішення суду. Старший син хоче проживати зі мною, тому при досягненні 14 років він, припишеться до мене. Питання у мене стосовно сплати аліментів, чи можу я подавати до суду на повне скасування сплати (так як одна дитина проживає з нею, а ще одна проживає зі мною), чи подавати позов стосовно оплати матір’ю аліментів на дитину, що проживає зі мною? Дякую.

  • Марія 25 Березня, 2019 at 11:15 am

   Доброго дня. Ви можете подати позовну заяву про припинення стягнення аліментів на старшого сина і одночасно позовну заяву про стягнення аліментів на його утримання з матері. Також під час судового засідання Ви можете укласти мирову угоду.

 • аліна 15 Квітня, 2019 at 12:10 pm

  чи можуть скасувати аліменти коли батько дитини навчається а працює неофіційно

  • Марія 15 Квітня, 2019 at 12:57 pm

   Доброго дня. Ні, це не підстава для звільнення від сплати аліментів.

  • Марія 8 Липня, 2019 at 8:02 pm

   Можна вернути гроші ,за10 прошедших лет с отца которий визнає себе батьком

 • Дмитро 20 Вересня, 2019 at 1:57 pm

  Підкажіть будь ласка як вийти із ситуації: колишня дружина в 2015 році вийшла заміж і виїхала з дитиною на ПМЖ до Німеччини, аліменти я сплачував на її особистий рахунок. Вже більше року як рахунок закритий по причині не продовження, хоча вона і двічі на рік приїзджає в Україну, але рахунок навмисно не поновлює. Пересилав гроші поштою на адресу, де вона прописана і проживає її мати, але кошти кожного разу поверталися, так як мати немає доручення на їх отримання. Виконавчий лист про заборгованість по аліментах я отримав в січні 2019 року, хоча офіційно працюю, але на роботу лист виконавець не направляв, а порадив мені сплачувати кошти через пошту, щоб не рахувався термін несплати аліментів. В липні я взнав, що на мене нанесені обмеження на виїзд за кордон, хоча виконавець мені особисто про це не повідомив, а лише сказав, що я маю заборгованість по аліментах і ще маю сплатити 30% за неплату аліментів та 10% за послуги виконавчої служби. Колишня дружина приїзджала в липні, я запропонував їй відшкодувати суму заборгованості, але вона відмовилася, рахунок свій так і не поновила, взяла у виконавця довідку про заборгованість, знялася з місця реєстрації та поїхала назад до Німеччини. Дитину я з 2015 року не бачив і вона мені про неї нічого не розповіла. Після того виконавець в липні подав виконавчий лист за місцем моєї роботи, хоча не розумію чому він цього не робив раніше, навмисно вводячи мене в заборгованість. Порадьте, що мені робити в даній ситуації і чи повинен я слачувати ще 30% та 10% від суми заборгованості, так як повторюсь, що вважаю, що виконавча служба володіючи інформаціїю, що я працевлаштований і не маю можливості перераховувати кошти за аліменти на рахунок чи поштою не направляли виконавчий лист на мою роботу, щоб з мене стягували аліменти з заробітної плати.

  • Розлучення Онлайн 23 Вересня, 2019 at 9:22 am

   Доброго дня, Дмитро. На жаль, Ваше питання виходить за межі безплатної правової консультації. Можемо Вам надати платний детальний правовий аналіз даної ситуації.

   • Дмитро 25 Вересня, 2019 at 10:06 am

    Доброго дня! Як мені звернутися за роз’ясненнями? Скільки коштує платний детальний правовий аналіз моєї ситуації?

    • Розлучення Онлайн 25 Вересня, 2019 at 2:01 pm

     Дмитро, відповіли Вам на електронну пошту.

 • Олександр 26 Вересня, 2019 at 8:21 pm

  Як бути батькові, котрий має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, проживає з 2014 року у зоні ООС (АТО) м.Сєвєродонецьк разом с трьома неповнолітніми дітьми та теперішньою дружиною, немає постійного доходу (дохід мінливий).
  Виконавча служба нарахувала боргу на першу дитину, котрій 17 років та яка проживає з матірю (колишньою дружиною) за загальну суму більше 60000грн та наклала обмеження виїзду за кордок.
  Про позов (про стягнення аліментів) чоловіка не повідомили, як і про рішення суду та виконавче провадження.
  Судове рішення виніс Херсонський суд, виконавче провадження у Скадовському р-ні тієїж області, де чоловік не проживає понад 5ть років.
  За кордоном чоловік не був, у розшуку не перебував.

  • Розлучення Онлайн 27 Вересня, 2019 at 10:55 am

   Доброго дня, Олександр. Дякуємо за Ваш коментар. На жаль, Ваше питання виходить за межі безкоштовної правової допомоги. Можемо Вам запропонувати надати детальний платний аналіз Вашої ситуації.

 • Вячеслав 17 Жовтня, 2019 at 8:32 pm

  Доброго дня! Дружина подала на розлучення і відразу ж на стягнення аліментів зі стандартним формулюванням, що начебто “боржник участі у родини не приймає, матеріально не допомагає, і діти фактично перебувають на повному утриманні матері”, що є повною невідповідністю, бо всі ми проживаємо разом в одній квартирі, і я як батько приділяю дітям таку ж кількість часу, уваги, забезпечую матеріально. За домовленістю з дружиною виділяю обумовлену кількість коштів. Чи можна/варто суду доводити свою участь у вихованні та забезпеченні дітей щоб скасувати стягнення аліментів при сумісному проживанні?

  • Розлучення Онлайн 25 Жовтня, 2019 at 10:54 am

   Доброго дня, В’ячеслав. Дякуємо за коментар. Уточніть, будь ласка, чи подала Ваша заява позовну заяву про стягнення аліментів? чи намагається вона стягнути аліменти за минулий час? чи заяву про видачу судового наказу на стягнення аліментів у відсотку від Вашого доходу?

 • Валентина 21 листопадаа, 2019 at 2:15 pm

  Доброго дня, скажіть будь-ласка судом була призначено аліменти – 1/4 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, з 16.07.2007. Чоловік ніде офіційно не працює .Ми сплачували по 750 грн/міс. В липні 2017 року відбулися зміни в законодавстві і зараз нам зробили перерахунок і нарахували 27000 заборгованості, 1/4 від середньомісячної зарплати – це приблизно 1950 грн. В нас ще 2 неповнолітніх дітей в сімї. Чи є якась можливість зменшити аліменти і заборгованість сплатити хоча б 50%.

  • Розлучення Онлайн 26 листопадаа, 2019 at 12:47 pm

   Доброго дня. Відписали Вам на пошту. Дякую, що звернулись до нас.

 • Наталія 20 Грудня, 2019 at 9:43 am

  Доброго дня! Проконсультуйте будь-ласка, мій колишній чоловік сплачував аліменти на основі рішення суду та виконавчого листа , а зараз, я знаю, що він всиновлює дитину з дитячого будинку і перестав сплачувати аліменти. Це законна підстава для припинення сплати, я не дуже зрозуміла це з статті вище.

  • Юрист Марія 20 Грудня, 2019 at 12:46 pm

   Доброго дня, Наталія. Дякую за Ваш коментар.
   Ні, це не є підставою для припинення стягнення аліментів.

 • Юлія 7 Лютого, 2020 at 3:38 pm

  Доброго дня. Виховую та утримую дитину сама. Хочу подати позов на сплату аліментів, але, на скільки мені відомо, у зв’язку з хворобою батько дитини не працює, можливо йому встановлена якась група інвалідності. Чи може суд відмовити мені у позові та звільнити його від сплати аліментів у зв’язку із його хворобою?

  • Розлучення Онлайн 7 Лютого, 2020 at 4:48 pm

   Доброго дня, Юліє. Ні, суд не може звільнити його від сплати аліментів зовсім, може лише зменшити їх розмір у зв’язку з хворобою. Розмір аліментів не може бути менший ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 • Віталій 11 Березня, 2020 at 11:10 am

  Доброго дня, Підскажіть будь-ласка, я після армії вже 5 місяць не працюю в звязку зі станом здоровя після ато. Стою на біржі за 650 грн на місяць. в мене від цього заборгованість за 5 місяців около 10000. наразі чекаю документів для виїзду за кордон але мені повідомили, що можуть не випустити це правда?

  • Розлучення Онлайн 12 Березня, 2020 at 9:39 am

   Доброго дня, Віталій. Якщо є заборгованість, то так, це можливо.

 • Ігор 16 Березня, 2020 at 7:15 pm

  Доброго дня, підскажіть будь-ласка, я хочу укласти з дружиною договір про припинення права дитини на аліменти у зв’язку з передачею права власності на будинок та земельну ділянку на якій він розташований. Даний будинк знаходиться у спільній сумісній власності мене та дружини. Чи потрібно виділяти частки?

  • Олександр Кульчицький 16 Березня, 2020 at 9:36 pm

   Так, потрібно укласти договір про розподіл часток, а потім про припинення права на аліменти

 • Ігор 17 Березня, 2020 at 8:02 am

  Дякую за відповідь! А для цього потрібно робити схему розділу та розробляти технічну документацію?

 • Тарас 27 Березня, 2020 at 1:53 pm

  Перепрошую, виникла така ситуація – розлучились дуже давно, як тільки дізнався, що дитина не моя, призначили аліменти, незнаю якими правдами і неправдами вона позбавила мене батьківства, потім виййшла заміж, переїхала в інший кінець України, її теперішній чоловік усиновив дитину. А вчора виконавці заблокували рахунки, за провадженням 2013 року. Що робити в даній ситуації?

  • Розлучення Онлайн 30 Березня, 2020 at 9:39 am

   Доброго дня, Тарас. Дякуємо за Ваш коментар. Позбавлення батьківських прав не звільняє Вас від обов’язку утримувати дитину.

 • Алла 13 Червня, 2020 at 8:16 pm

  Доброго дня!
  Така ситуація, чоловік проживає за кордоном, а ми з сином повернулися в Україну.Я подала на аліменти , пройшло півтори роки ,як колишній чоловік не сплачує. Тепер написав, щоб я від них відмовилась і типу він потім заплатить борг.Але я впевнена,що він цього не зробить і надалі не платитиме.Як укласти договір між нами про сплату аліментів на дитину,у якому визначити суму та строки виплати,сплату неустойки і т.д? Дякую!

  • Розлучення Онлайн 15 Червня, 2020 at 10:03 am

   Алла, добрий день! Зателефонуйте, будь ласка, за номером +380682541818.

 • Ірина 16 Вересня, 2020 at 8:34 am

  Доброго дня! Особа 1, за рішенням суду повинна платити аліменти на двох дітей. За хронологією, після винесення рішення особа 1 вчиняє злочин та 5 років відбуває покарання. Про існування рішення про стігнення з неї аліментів дізнається через 3 роки, перебуваючи в колонії з виконавчого листа. Відрахування аліментів в колонії проводять. На момент звільнення старша дитина досігла 18-ти літнього віку. Після звільнення особа 1 потрапляє у важку життеву ситуацію. Житла немає(особа 2 чине перешкоди у користуванні спільним майно)роботи після звільнення не має. Аліменти платити немає чим. Особа -2, отримувач аліментів, влаштовує особисте життя, народжує трьої дітей в різних стосунках, цими дітьми не займається. Старша дитина з 17 років живе у цивільних стосунках, піля 18 років укладає шлюб. Живе самотійно. Менша дитина бродяжить, веде аморальний спосіб життя. Надана сама собі. Зараз особа 2 звертаеться до суду до особи 1 з заявою про стягнення пеці та неутойки за аліментами. Особа 2 за цей час народила дитину. Дітям, відносно яких були призначені аліменти виповнилося 18 років. Які дії має вчинити особі 1 для звільнення від сплати аліментів та заборгованності та які перспективи на вашу думку? Дякую!

  • Larisa 16 Вересня, 2020 at 9:39 am

   Доброго дня, Ірина. Для детальнішої консультації зателефонуйте за номером +380682541818.

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.