Як стягнути аліменти після розлучення

Як стягнути аліменти після розлучення

Зміст

 1. Що таке аліменти?
 2. Як стягнути аліменти після розлучення – добровільна сплата?
 3. Як стягнути аліменти після розлучення за договором про сплату аліментів?
 4. Стягнення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса
 5. Стягнення аліментів на підставі рішення суду
 6. Як виплачуються аліменти?

Як стягнути аліменти після розлучення? Це питання виникає в багатьох, оскільки після розірвання шлюбу нерідко трапляється так, що той, хто проживає окремо від дитини перестає надавати кошти на її утримання. Є декілька способів того як стягнути аліменти після розлучення.

Що таке аліменти?

З аналізу відповідних норм СК України можна зробити висновок, що аліментами є грошові кошти на утримання дитини, які:

 • відраховуються за добровільно поданою одним з батьків заявою з його заробітної плати, пенсії, стипендії;
 • сплачуються добровільно одним з батьків на підставі укладеного між батьками договору про сплату аліментів;
 • стягуються з одного з батьків на підставі виконавчого напису нотаріуса у разі невиконання ним свого обов’язку за договором про сплату аліментів;
 • стягуються з одного з батьків за рішенням суду.

Як випливає з наведеного вище визначення, аліменти можуть сплачуватись добровільно, або ж стягуватись примусово.

Як стягнути аліменти після розлучення – добровільна сплата?

У статті 187 Сімейного Кодексу України передбачено добровільний спосіб виконання матір’ю або батьком свого обов’язку утримувати дитину шляхом сплати аліментів.

Для цього платнику аліментів необхідно подати заяву за місцем роботи, (місцем виплати пенсії, стипендії) про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати (пенсії, стипендії) у розмірі та на строк, які вказані у цій заяві.

Платник має право самостійно визначити розмір аліментів та строк їх відрахування.

На відміну від примусового стягнення аліментів, що здійснюється у порядку виконавчого провадження, за заявою платника, у разі сплати аліментів добровільно, аліменти можуть бути відраховані навіть і тоді, коли загальна сума відрахувань, включаючи відрахування за іншими виконавчими документами, перевищує 50% заробітної плати.

На підставі такої заяви аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати (пенсії, стипендії).

Як стягнути аліменти після розлученняПлатник аліментів має право відкликати свою заяву у будь-який час, незважаючи на ту обставину, що визначений у заяві строк відрахування ще не закінчився.

Добровільно подана заява про відрахування аліментів на дитину у разі припинення відрахувань не є підставою для примусового стягнення аліментів з платника у вказаному в заяві розмірі.

У такому випадку з метою примусового стягнення аліментів на дитину їх отримувач може звернутись до суду.

Як стягнути аліменти після розлучення – на підставі договору про сплату аліментів на дитину?

Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

1. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати.

Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом. Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

2. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Сімейний кодекс України

У вищевказаній статті Сімейного Кодексу України передбачена можливість укладення між батьками договору про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплати.

При цьому умови такого договору не можуть порушувати права дитини, передбачені чинним законодавством.

Як стягнути аліменти після розлученняЯк стягнути аліменти після розлучення за договором про сплату аліментів?

Договір про сплату аліментів укладається виключно у письмовій формі і обов’язково посвідчується нотаріусом.

І це є правильним, оскільки нотаріус як спеціаліст права допоможе скласти текст договору, виходячи із конкретної життєвої ситуації батьків, а якщо проект договору був підготовлений батьками, нотаріус зможе перевірити його на предмет відповідності нормам Сімейного Кодексу України.

Основною перевагою цього способу сплати аліментів є можливість примусового виконання такого договору.

У разі недотримання умов укладеного договору платником аліментів той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.

Договір з вчиненим виконавчим написом може бути переданий до державної виконавчої служби. У такому разі аліменти будуть стягуватись з платника примусово у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», у розмірі, передбаченому договором, без звернення до суду.

Таким чином, укладенням договору платника можна позбавити права відмовитись від сплати аліментів в односторонньому порядку.

Умови договору про сплату аліментів на дитину мають визначати розмір, строки, а також порядок виплати та підстави цільового використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які встановлені СК України.

При посвідченні договору про сплату аліментів на дитину нотаріусом роз’яснюється зміст п. 2 ст. 189 СК України з одночасним зазначенням про це у тексті договору у частині можливості стягнення аліментів у безспірному порядку на підставі виконавчого напису у разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором.

У договорі про аліменти батьки можуть вказати призначення та цільове використання коштів. Як правило, у цьому зацікавлений той із батьків, хто сплачує аліменти, оскільки відповідно до ст. 179 СК України аліменти, одержані на дитину, є власністю того із батьків, на чиє ім’я вони виплачуються.

Стягнення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса

Договір про сплату аліментів укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Нотаріус роз’яснює батькам зміст і значення проекту договору й з’ясовує, чи відповідає його зміст їхнім дійсним намірам і волі. Нотаріус перевіряє договір на предмет відповідності нормам закону й нерідко надає суттєву допомогу в складанні тексту договору з урахуванням особливостей їхніх життєвих умов.

Якщо між батьками не досягнуто домовленості, нотаріус не посвідчує договір. Вирішення спорів належить до компетенції суду.

Договір має обов’язковий для сторін характер, тому його виконання забезпечується певними юридичними засобами. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Таким чином, в СК України передбачено спрощений порядок примусового виконання договорів щодо утримання. У разі невиконання батьком (матір’ю) свого обов’язку за договором стягнення аліментів здійснюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотаріуса органом державної виконавчої служби.

Такий порядок дозволяє добросовісній стороні договору уникнути судової процедури, яка пов’язана з істотними витратами часу й сил.

Стягнення аліментів на підставі рішення суду

У разі неможливості досягнення між батьками угоди про добровільне відрахування (сплату) одним з них аліментів, кошти на утримання дитини (аліменти) можуть бути присуджені за рішенням суду у частці від доходу платника і (або) у твердій грошовій сумі (ст. 181 СК України).

Вказана норма дозволяє судам присуджувати аліменти поєднуючи в одному рішенні стягнення твердої грошової суми та частки від доходу. Однак, на практиці аліменти присуджуються або у твердій грошовій сумі, або у частці від доходу.

У кожному випадку частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. У випадку, коли аліменти стягуються на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на її утримання.

Вона буде стягуватися з платника аліментів до досягнення повноліття найстаршою дитиною.

Для звернення до суду для стягнення аліментів на дитину необхідно скласти позовну заяву про стягнення аліментів, до якої додаються такі документи:
• ксерокопія паспорта заявника з відміткою про реєстрацію;
• копія свідоцтва про народження дитини, щодо якої складено позовну заяву;
• копія свідоцтва про розірвання (або укладення) шлюбу.

Після збору всіх документів сплачується держмито і також додається до заяви.

Якщо Вам відомо місцезнаходження та місце роботи чоловіка, на якого подається позов, можна заздалегідь зробити запит про розмір його заробітної плати та отриману довідку прикласти до заяви, в іншому випадку, потрібно буде подавати заяву, щоб такий запит робив суд.

Позов про стягнення аліментів може розглядатися за відсутності відповідача, його повідомляють про рішення суду поштовим повідомленням, а виконавчий лист надсилають за місцем його роботи.

Після набуття чинності рішенням суду про присудження аліментів на дитину законної сили виконавчий лист, виданий на виконання такого рішення, з метою примусового стягнення аліментів необхідно подати до державної виконавчої служби за місцем проживання (перебування, роботи) платника аліментів або за місцем знаходження його майна.

Стягнення аліментів здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Як виплачуються аліменти?

Виплата сум аліментів може здійснюватися трьома способами:

 • через касу підприємства одержувача аліментів при пред’явленні паспорта або іншій особі на підставі довіреності, підтвердженням чого буде служити видатковий касовий ордер;
 • шляхом здійснення безготівкового переказу на рахунок отримувача, а за рішенням суду — на особистий рахунок дитини, який відкритий у відділенні Ощадбанку (ст. 193 СК України). У даному випадку підтверджуючим документом перерахування грошей одержувачу буде платіжне доручення і виписка банку;
 • поштовим переказом за рахунок платника аліментів, підтвердженням чого буде поштова квитанція.
  Звернення до суду про встановлення аліментних зобов’язань можливо лише за відсутності угоди. Якщо ж воно було укладено сторонами, то звернення до суду може бути з позовом про визнання угоди недійсною і встановлення нового розміру та порядку сплати аліментів.

Якщо Ви не знаєте як стягнути аліменти після розлучення, рекомендуємо Вам скористатись правовою допомогою адвоката.

Дякую за оцінку

2 Коментарі

 • Ксенія 8 Грудня, 2017 at 12:47 am

  Потрібно допомога мені,чоловік не утримує мене з неповнолітньої дитини,а також не хоче працювати і з нами не проживає вже 5місяців. Через нього у мене великий борг,яку брала для дитини моєй

 • Доброго дня, Ви можете звернутись до нас за консультацією за телефоном вказаним на сайті. Загалом, у Вашому випадку потрібно подавати на аліменти

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.