Визначення розміру аліментів на дитину

Визначення розміру аліментів на дитину

Зміст

 1. Мінімальний розмір аліментів
 2. Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі?
 3. Врахування судом наявності у платника інших осіб, які він зобов’язаний утримувати
 4. Максимальний розмір аліментів

визначення розміру аліментів на дитину

Визначення розміру аліментів на дитину здійснюється судом з врахуванням обставин передбачених статтею 182 СК України.

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
4) інші обставини, що мають істотне значення.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, коли аліменти присуджуються у твердій грошовій сумі, як це передбачено статтею 184 СК України.

Відповідно до ст. 183 Сімейного Кодексу України, частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. 

Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. 

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

1. Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 СК України, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

ч. 5 ст. 183 СК України зазначає розміри аліментів: на одну дитину – одна четверта, на двох дітей – одна третя, на трьох і більше дітей – половина заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Визначення розміру аліментів на дитинуОтже, Сімейним Кодексом України передбачено стягнення аліментів в частці від заробітку (доходу) та в твердій грошовій сумі (якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення).

Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

Вимогу про присудження аліментів у твердій грошовій сумі в процесі судового розгляду має право заявити не лише позивач, а й платник аліментів – відповідач.

У випадку стягнення аліментів в частці від заробітку, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст. 182 СК України). Якщо аліменти менше цього розміру, дитині призначається державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50 % прожиткового мінімуму.

Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Законі України «Про державний бюджет України» на відповідний рік.

При цьому, необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

Апеляційні суди нерідко скасовують рішення судів першої інстанції. Мотивується це тим, що в резолютивній частині не міститься посилання на мінімальний розмір аліментів.

Відсутність такого посилання може спричинити порушення майнових прав дитини, зниження розміру аліментів, нижче мінімуму, що передбачений законом.

Врахування судом наявності у платника інших осіб, які він зобов’язаний утримувати

Визначення розміру аліментів на дитину здійснюється судом з урахуванням у платника аліментів на утриманні інших осіб, яких він зобов’язаний утримувати.

До категорії таких осіб належать:

 • інші діти; 
 • непрацездатний чоловік, дружина; 
 • непрацездатні батьки; 
 • непрацездатні повнолітні дочка, син; 
 • працездатні повнолітні дочка, син, які продовжують навчання.

Наявність в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина враховується судом незалежно від того, надає він їм фактично утримання чи ні.

При визначенні розміру аліментів на дитину не виключені випадки, коли той з батьків, до якого пред’явлені позовні вимоги, вже виплачує аліменти на інших осіб (дітей, непрацездатного чоловіка, жінку в іншому шлюбі, батьків).

Однак, якщо такі вимоги не заявлені, суд ураховує можливість їхньої появи в перспективі. У таких випадках суд, як правило, залучає заінтересованих осіб до участі в справі як третіх осіб на стороні відповідача. Зазначені особи можуть заявити самостійні вимоги.

На практиці діє принцип, відповідно до якого всі діти платника аліментів, у тому числі народжені в різних шлюбах, мають бути однаково матеріально забезпечені.

Здійснюючи визначення розміру аліментів на дитину, максимальний розмір аліментів не варто змішувати з максимальним розміром відрахувань із заробітної плати по виконавчих документах у випадку стягнення аліментів, що визначений у законодавстві.

Максимальний розмір аліментів

Максимальний розмір аліментів, які стягуються з боржника відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50 % заробітної плати цієї особи (абз. 4 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р.).

Дякую за оцінку

Один Коментар

 • Людмила 20 Березня, 2018 at 4:20 pm

  Як стягувати аліменти, якщо працівник у нас працює за сумісництвом на 0,25 ставки? Чи враховувати прожитковий мінімум на дитину? У нього дохід йде За фактично виконану роботу – не щомісячний.

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.