Встановлення режиму окремого проживання подружжя

Встановлення режиму окремого проживання подружжя

Зміст

 1. Що таке режим окремого проживання подружжя
 2. У яких випадках встановлюється режим окремого проживання подружжя
 3. Як встановити режим окремого проживання подружжя
 4. Можливість подачі заяви про встановлення режиму окремого проживання одним із подружжя в порядку окремого провадження
 5. Яке значення має режим окремого проживання подружжя
 6. Протягом якого часу діє режим окремого проживання подружжя
 7. Коли припиняється режим окремого проживання подружжя
 8. Судова практика у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя

Встановлення режиму окремого проживання подружжя

Сімейне законодавство України містить таке поняття як «режим окремого проживання подружжя».

Що таке режим окремого проживання подружжя

Сімейний кодекс України не дає чіткого визначення поняттю «режим окремого проживання подружжя».

Аналізуючи норми СК України можна дійти висновку, що режимом окремого проживання подружжя є певний період часу, протягом якого подружжя перебуває в шлюбі, але проживає окремо.

При цьому у подружжя зберігаються взаємні права та обов’язки, які були набуті до встановлення режиму окремого проживання.

У яких випадках встановлюється режим окремого проживання

Режим окремого проживання встановлюється у разі неможливості чи небажанні чоловіка або дружини проживати спільно.

Небажання подружжя проживати спільно може зумовлюватися обставинами медичного, побутового, матеріального чи іншого характеру.

Як встановити режим окремого проживання подружжя

Режим окремого проживання встановлюється судом за спільною заявою подружжя, або за заявою одного з подружжя.

Слід зазначити, що ЦПК України передбачає два види провадження у справах про встановлення режиму окремого проживання, а саме позовне провадження та окреме провадження.

Позовна заява про встановлення режиму окремого проживання подружжя розглядається в порядку позовного провадження, якщо вона подана одним із подружжя.

Заява про встановлення режиму окремого проживання розглядається в порядку окремого провадження, якщо така заява подана спільна обома з подружжя.

При подачі позовної заяви про встановлення режиму окремого проживання необхідно сплатити судовий збір.

Сума судового збору становитиме 768,40 грн при поданні позовної заяви в порядку позовного провадження, та 384,20 грн при поданні заяви в порядку окремого провадження.

Чи може один із подружжя подати заяву про встановлення режиму окремого проживання в порядку окремого провадження

Ні, не може. У такому випадку суд відмовить у відкритті провадження, оскільки із заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право (http://reyestr.court.gov.ua/Review/64185636).

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Яке значення має режим окремого проживання подружжя

При встановленні режиму окремого проживання подружжя майно, набуте в період окремого проживання подружжя, не вважається таким, що набуте у шлюбі, тобто є роздільною власністю подружжя.

Також СК України зазначає, що при встановленні режиму окремого проживання подружжя, дитина, народжена дружиною після спливу 10 місяців, не вважається такою, що походить від її чоловіка.

Протягом якого часу діє режим окремого проживання подружжя

Законодавство не встановлює термін дії режиму окремого проживання подружжя.

Позивач може зазначити в позовній заяві термін, протягом якого має діяти режим окремого проживання подружжя.

На підставі цього, суд може встановити режим окремого проживання без обмеження строку, або обмежити його певним строком.

Коли припиняється режим окремого проживання подружжя

Як зазначалося вище, СК України не встановлює терміну режиму окремого проживання подружжя.

Однак, ч.2 ст.119 СК України зазначає, що режим окремого проживання подружжя припиняється у разі:

 • поновлення сімейних відносин;
 • за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя.

Що мається на увазі під поняттям «поновлення сімейних відносин» СК України не зазначає.

Очевидно, що це має бути спільне проживання подружжя однією сім’єю, ведення спільного господарства тощо.

Для встановлення факту поновлення сімейних відносин можно подати в суд заяву в порядку окремого провадження.

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

У заяві про встановлення факту поновлення сімейних відносин зазначається:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

Судова практика у справа про встановлення режиму окремого проживання подружжя

Аналізуючи судову практику у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя, можна дійти висновку, що суд задовольняє позовні вимоги в повному обсязі.

В окремих випадках суд залишає позовну заяву без руху та надає термін для усунення недоліків.

Серед таких випадків найпоширенішими є:

 1. подання заяви в порядку окремого провадження лише одним із подружжя (http://reyestr.court.gov.ua/Review/55372260);
 2. не повністю викладені обставини, в обгрунтування вимог позивача в розумінні ст.119 СК України;
 3. не зазначено про те, які домовленості було досягнуто щодо того, з ким буде проживати дитина, якою має бути участь в утриманні дитини заявника, який проживає окремо (http://reyestr.court.gov.ua/Review/42620904);
 4. в заяві не зазначено, на який час потрібно встановити режим окремого проживання, а також не зазначено, де будуть проживати сторони (http://reyestr.court.gov.ua/Review/42620904).

Відповідно до п.12 Постанови Пленуму ВСУ №11 від 21.12.2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» при застосуванні положень статей 119,  120 СК України судам  необхідно враховувати,  що інститути окремого проживання та розірвання шлюбу мають самостійний характер.

Рішення про розірвання шлюбу суд приймає,  якщо його подальше збереження є неможливим, суперечить інтересам одного з подружжя чи їхніх  дітей,  у  той  час  як  підставою  для встановлення режиму окремого проживання подружжя є неможливість чи небажання дружини і (або)  чоловіка  проживати спільно.  

За відсутності взаємної згоди подружжя на встановлення сепарації волевиявлення одного з них  має бути обґрунтованим.

Режим окремого  проживання  може  встановлюватися  судом   не тільки за позовом одного з подружжя,  а й за заявою подружжя,  яке досягло спільної згоди.

Вирішуючи заяву в порядку ст. 119 СК України, суд повинен встановити фактичні взаємини сторін і переконатися  в  доцільності сепарації  для того,  щоб узаконений спосіб окремого проживання не був формальним засобом вирішення спірних майнових питань.

 

Дякую за оцінку

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.