Cвідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя

Cвідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя

Cвідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається нотаріусом на підставі спільної письмової заяви подружжя

Cвідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя набутому ним за час шлюбу, нотаріус видає одному або кожному з подружжя. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя може бути видано кожному з подружжя як під час перебування у шлюбі, так і після розірвання шлюбу.

Свідоцтво про право власностіСвідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається тільки на те майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя і є наявним на день видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя. Видаючи свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, до складу якого входить, майно, що підлягає державній реєстрації, нотаріус роз’яснює про необхідність подати це свідоцтво для державної реєстрації у відповідний орган.

Свідоцтво про право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцем знаходження цього майна.
У разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з подальшим повідомленням спадкоємній померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна.

У повідомленні, що надсилається спадкоємцям померлого, які прийняли спадщину, зазначається склад спільного майна подружжя, на частку якого другий із подружжя, що є живим, просить видати свідоцтво про право власності, а також роз’яснюється право звернення до суду у випадку оскарження спадкоємцями майнових вимог того з подружжя, що залишився живим. Повідомлення надсилається поштою, а спадкоємці, які прибули до нотаріальної контори, повідомляються нотаріусом усно, про що робиться відмітка на заяві того з подружжя, ще залишився живим. Така відмітка підписується спадкоємцями.

На підставі письмової заяви спадкоємців, які прийняли спадщину за згодою другого з подружжя, що є живим, у свідоцтві про право власності може бути визначена і частка померлого у спільній власності.

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжі в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.

Порядок отримання свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя.

При видачі свідоцтва нотаріус вимагає документ, який посвідчує шлюбні відносини, в порядку, встановленому чинним законодавством. Це може бути свідоцтво про шлюб, рішення суду про встановлення юридичного факту наявності шлюбних відносин за певний період. На примірнику свідоцтва, що залишається у матеріалах нотаріальної справи, робиться відмітка, у якій зазначаються найменування поданого для огляду документа, його номер, дата та найменування юридичної особи, що його видала.

свідоцтво про право власностіЯкщо до складу майна, на частку якого видається свідоцтво, входить майно, що підлягає реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують право власності подружжя на таке майно.
При видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя на житловий будинок, квартиру та інше нерухоме майно, що підлягає реєстрації, нотаріус вимагає витяг з Реєстру прав власності. При цьому нотаріус досліджує відповідний правовстановлюючий документ, на якому робиться відмітка про видачу такого свідоцтва.

Якщо правовстановлюючий документ на майно, що підлягає реєстрації, повертається заінтересованим особам, нотаріус досліджує документ, про що робить відмітку на заяві про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя або на примірнику цього свідоцтва, який залишається у матеріалах нотаріальної справи. Допускається приєднання до матеріалів нотаріальної справи засвідчених в установленому порядку фотокопій правовстановлюючих документів на майно, які повертаються заінтересованим особам.

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом після отримання свідоцтва про смерть іншого з подружжя. Свідоцтво може видаватись, як після розлучення так і до розірвання шлюбу подружжям.

За наявності заборони відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається у разі згоди на те кредитора (відповідного податкового органу). Згода кредитора має бути викладена у формі письмової заяви.
Якщо на вищевказане майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва про право власності на частку в спільного майні подружжя відкладається до зняття арешту.

Дякую за оцінку

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.