Стягнення заборгованості за аліментами

Стягнення заборгованості за аліментами

Зміст

  1. Заява про відрахування аліментів
  2. Як визначити заборгованість за аліментами присудженими у частці від заробітку (доходу)?
  3. Відповідальність за прострочення сплати аліментів
  4. Злісне ухилення від сплати аліментів та тимчасова державна допомога

Стягнення заборгованості за аліментами

Заява про відрахування аліментів

Стягнення заборгованості за аліментами має свої особливості та відрізняється від звичайного стягнення заборгованості.

Особливість стягнення аліментів полягає в тому, що пред’явити виконавчий лист до виконання про стягнення аліментів можна до настання повноліття дитини, це передбачено частиною 3 ст. 22 Закону України “Про виконавче провадження“. Разом з цим, частина 1 статті 194 Сімейного Кодексу України говорить, що аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час. Але, варто зауважити що не більш як за десять роки, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Відповідно до ст. 187 СК України, один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. 

Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до такої заяви, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду.

Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття. У випадку, коли аліменти призначені на повнолітніх дітей, передбаченому ст. 199 СК України, — до досягнення двадцяти трьох років.

Як визначити заборгованість за аліментами присудженими у частці від заробітку (доходу)?

Кошти на утримання дитини за рішенням суду (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. У кожному конкретному випадку розмір аліментів визначає суд згідно ст. 183 СК України.

Відповідно до ст. 195 СК України, заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. 

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. В такому випадку розмір заборгованості обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. 

Отримати інформацію про розмір середньої заробітної плати можна  на сторінці Державної служби статистики.

Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору — судом.

Відповідальність за прострочення сплати аліментів

Статтею 196 СК України передбачено відповідальність за прострочення сплати аліментів, яка полягає у наступному:

  1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
  2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.
  3. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

Стягнення заборгованості за аліментамиПритягнення до відповідальності платника аліментів, з вини якого виникла заборгованість по аліментах, є правом, а не обов’язком одержувача аліментів.

Окрім того, встановлений законом розмір сплати неустойки може бути досить відчутним для особи боржника. Тому закон допускає можливість зменшення розміру неустойки. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального становища та сімейного стану платника аліментів.

Відповідно до ст. 197 СК України суд може відстрочити або розстрочити стягнення заборгованості за аліментами, враховуючи матеріальне становище та сімейний стан платника аліментів.

За позовом платника аліментів суд вправі повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами. Це може мати місце у випадку, коли буде встановлено, що заборгованість виникла у зв’язку з тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

Рішення суду є загальнообов’язковим до виконання. Разом з тим, досить поширеними є факти невиконання судових рішень. Це — одна з причин виникнення заборгованості за аліментами.

Якщо за виконавчим листом, пред’явленим до виконання, аліменти не стягуються у зв’язку з розшуком платника аліментів або у зв’язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час (ст. 194 СК України).

Заборгованість за аліментами на дитину може виникнути і з вини особи, на користь якої присуджено аліменти. Тому, суд вправі звільнити платника аліментів від стягнення заборгованості за аліментами, якщо буде встановлено певні підстави. Такою підставою є те, що заборгованість виникла внаслідок непред’явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.

Злісне ухилення від сплати аліментів та тимчасова державна допомога

За злісне ухилення від сплати аліментів настає кримінальна відповідальність.

Непоодинокими є випадки, коли місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. У такому випадку, дитині призначається тимчасова державна допомога. Така допомога не може бути меншою ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок призначення цього державного утримання визначається Кабінетом Міністрів України, а метою є тимчасове утримання неповнолітнього. Цю допомогу призначають і виплачують за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, управління праці та соціального захисту населення районної, районної у місті Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Заява про тимчасову державну допомогу

Для цього треба написати заяву у місцевому органі праці та соціального захисту населення, додавши довідку з виконавчої служби про неотримання аліментів. Тимчасова допомога призначається кожні 6 місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний 6-місячний строк потрібно подати лише заяву, в якій повідомити про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги.

Для роз’яснення процедури отримання тимчасової державної допомоги у разі неотримання аліментів за рахунок коштів Державного бюджету України, або для стягнення заборгованості за аліментами рекомендуємо скористатись правовою допомогою адвоката.

Дякую за оцінку

Коментарі вимкнено.