Стягнення аліментів

Стягнення аліментів

Зміст

1. З якого моменту стягуються аліменти

2. Чи можна стягнути аліменти за минулий період

3. Що означає “ухилення відповідача від сплати аліментів”

4. Визначення розміру аліментів

5. Обставини, що мають істотне значення при визначенні розміру аліментів

6. Зміна розміру аліментів через суд

7. В який суд подавати позов про стягнення аліментів

8. Індексація аліментів

9. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів і стягненні аліментів

Стягнення аліментів

Стягнення аліментів одному з подружжя за рішенням суду відбувається відповідно до ст. 80 Сімейного Кодексу України. 

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення. 

Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

З якого моменту стягуються аліменти

Стягнення аліментів за рішенням суду відбувається від дня подання позовної заяви.

Важливим, у цьому випадку, є чітке визначення моменту подання позовної заяви. 

Позовна заява про стягнення аліментів може бути подана особисто стороною чи її представником через канцелярію суду.

В такому випадку вона вважатиметься поданою в день відповідної реєстрації в канцелярії.

Позивачеві варто одержати відмітку канцелярії суду на своєму примірнику позову про дату його реєстрації. Окрім цього позовна заява з додатками може бути надіслана поштою чи іншим, засобами зв’язку.

Стаття 124 ЦПК України передбачає, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передай іншими відповідними засобами зв’язку.

Тобто, у тому випадку, коли позовна заява надсилається через пошту чи передається іншими засобами зв’язку, то днем подачі позову вважається день відповідного відправлення, який підтверджується відповідною відміткою відправлення (квитанція про відправку рекомендованого чи цінного листа, штемпель на конверті тощо).

У разі подання позовної заяви про стягнення аліментів до суду особисто – аліменти присуджуватимуться з дати реєстрації позовної заяви у суді. У разі подання позовної заяви поштою – аліменти присуджуватимуться з дати вказаної на квитанції про відправлення листа з позовною заявою.

Чи можна стягнути аліменти за минулий період

стягнення аліментівСтягнення аліментів за минулий період дозволяється.

Одним із способів захисту одержувача аліментів є передбачена законом можливість стягнення утримання за минулий час.

Закон передбачає, що якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за 10 останніх років.

У даному випадку, важливе значення має доказування факту ухилення відповідача від сплати аліментів.

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків звільнення від доказування.

Що означає “ухилення відповідача від сплати аліментів”

Прикладами ухилення від сплати аліментів може бути зникнення відповідача з місця постійного проживання, його категорична відмова від сплати або ігнорування вимог позивача добровільно виконувати обов’язок щодо надання утримання тощо.

В такому разі до суду разом з позовною заявою про вимоги щодо стягнення аліментів за минулий час, слід подати відповідні докази (постанова суду про розшук відповідача, довідка про рух оперативно-розшукової справи органів внутрішніх справ, відповідні листи до відповідача з проханням добровільно сплатити аліменти, нотаріально посвідчена заява з пропозицією укласти договір подружжя про надання утримання тощо).

Визначення розміру аліментів

Одним із основних питань в аліментних зобов’язаннях є визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду, оскільки в ході судового розгляду, у разі відсутності між сторонами компромісу з цього приводу, рішення має приймати суд у відповідності до засад, справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

За позовом про стягнення аліментів, суд може прийняти одне з трьох можливих рішень: стягнути аліменти у твердій грошовій сумі або у частці під заробітку (доходу) другого з подружжя, або застосувати змішаний спосіб стягнення.

Таким чином, у законі міститься альтернативний варіант визначення розміру аліментів.

Безумовно, що право вибору варіанту стягнення аліментів належить позивачеві, який формулює свої позовні вимоги у позовній заяві.

Причому, розмір утримання має визначатися з урахуванням доходів позивача про його матеріальний стан, його дійсну потребу в утриманні та спроможності відповідача надавати матеріальну допомогу.

Суд має враховувати позицію відповідача у справі та його матеріальне положення.

Обставини, що мають істотне значення при визначенні розміру аліментів

Важливим питанням при визначенні розміру аліментів є врахуванням судом можливості одержання утримання від повнолітніх дітей, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення.

Тому, при вирішенні питання про стягнення аліментів суд має враховувати як можливість одержання утримання від інших потенційних платників аліментів, так і інші обставини, що мають істотне значення.

На жаль, закон не містить переліку інших обставин, що мають істотне значення.

Істотними обставинами при визначенні розміру та стягненні аліментів судом можуть бути наявність у відповідача інших утриманців, стан його здоров’я, уже існуючі систематичні щомісячні витрати (кредити, страхові внески, зобов’язання по оплаті навчання дітей перед навчальними закладами тощо).

Зміна розміру аліментів через суд

стягнення аліментів через судЗміна розміру аліментів уже визначеного судом можлива у разі виникнення відповідних для цього підстав.

Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Ініціювання зміни розміру стягнутих судом аліментів може виходити як з боку платника, так і зі сторони одержувача аліментів, у разі зміни їх матеріального і (або) сімейного стану.

Розглядається цей спір у порядку позовного провадження шляхом звернення до суду з відповідним позовом про зміну розміру аліментів.

Причому позивач, як правило, ініціює збільшення такого розміру у разі збільшення його витрат чи збільшення доходу відповідача, а відповідач, у свою чергу, позивається до суду про зменшення розміру аліментів.

Під зміною матеріального становища слід розуміти відповідне збільшення чи зменшення доходу платника чи одержувача аліментів. Що стосується зміни сімейного стану, то вона полягає у збільшенні членів сім’ї одержувача чи платника аліментів (народження дитини, усиновлення), тобто збільшення кількості утриманців.

Вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття.

В який суд подавати позов про стягнення аліментів

Позов може бути поданий за місцем проживання позивача (стягувана аліментів) або відповідача (статті 27, 28 ЦПК України). Якщо позовна заява подана безпосередньо до суду, позов вважається поданим від дня його прийняття.

Якщо позовна заява відправлена через поштове відділення зв’язку, днем подання позову вважається календарна дата, зазначена на поштовому штемпелі, а не дата його надходження в канцелярію суду.

Аліменти нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності вирішення суду.

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше 3 років, які передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

Довівши суду, що другий батько ухилявся від сплати аліментів на дитину, може бути прийнято рішення про стягнення грошової суми за попередні 3 роки до дати подання позову до суду.

Якщо особа за власним бажанням не здійснювала право на одержання аліментів, а відповідач не створював до цього перешкод, аліменти за минулий час не можуть бути стягнені.

Індексація аліментів

Індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії, стипендії, оплата праці (грошове забезпечення) та інші грошові доходи.

Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Індексація має провадитися автоматично, тобто без додаткового судового рішення.

Такий порядок індексації передбачений у законодавстві на забезпечення інтересів одержувача аліментів для того, щоб йому не доводилося періодично подавати до суду вимоги про збільшення розміру аліментів у зв’язку з підвищенням цін.

У ст. 184 СК України закріплена вимога про індексацію розміру аліментів, визначених у твердій грошовій сумі, які стягуються за рішенням суду.

У Сімейному Кодексі України не міститься положення про індексацію аліментів, які виплачуються за договором. Очевидно, що індексація розміру аліментів, які сплачуються за домовленістю сторін, має провадитися згідно з умовами такого договору.

Можна припустити, що, якщо в договорі про сплату аліментів не передбачається індексація розміру аліментів, вона має здійснюватися згідно із законом.

Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів і стягненні аліментів

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 .

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб:
1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

• основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

• усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

• грошових і натуральних премій;

• оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі вихідні дні;

• заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

• заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

• винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

• винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

• одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

• допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

• доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій,

• сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

• допомоги по безробіттю;

• одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам І групи на догляд за ними;

• державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

• стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

• доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об’єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

• усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

• плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);

• інших видів заробітку.

2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач).

3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, — із заробітної плати. З позаштатних лекторів — з оплати, одержуваної за читання лекцій.

4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються із загальної суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.

7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

8. З військовослужбовців Збройних Сил України та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

9. Особи, які працюють в установах України за кордоном, виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в Україні, з подвійного заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національній валюті.

10. З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від’їзду, або з п’ятикратного розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

11. Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти.

Утримання аліментів не провадиться з:

 • вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;
 • компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 • допомоги на лікування;
 • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;
 • польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;
 • компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;
 • матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;
 • вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;
 • одноразової допомоги при народженні дитини;
 • державної допомоги на поховання;
 • допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 • допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми;
 • соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, що передбачені Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
 • тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;
 • субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;
 • вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;
 • дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

Доставка стягувану грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв’язку провадиться за рахунок платника аліментів.

Перед тим, як здійснювати стягнення аліментів слід вірно визначити розмір аліментів. Для того щоб вірно визначити розмір аліментів який підлягає до стягнення рекомендуємо скористатись правовою допомогою.

Дякую за оцінку

2 Коментарі

 • Тарас 14 Червня, 2020 at 11:29 am

  Доброго дня! Така ситуація. У рішенні суду щодо стягнення аліментів вказано : “….1/6 з УСІХ ВИДІВ ДОХОДУ, але не менше 30 % прожиткового мінімуму на дитину по досягненню відповідного віку”. Поза шлюбом я маю у власності земельну ділянку, яку маю намір продати. Чи буде стягуватися у разі продажу ділянки частина доходу від вирученої суми продажу в рахунок аліментів? У законі цього немає. Чи є прецеденти і що гооврить судова практика? Дякую

  • Розлучення Онлайн 15 Червня, 2020 at 10:02 am

   Тарас, добрий день! Зателефонуйте, будь ласка, за номером +380682541818.

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.