Припинення права на утримання

Припинення права на утримання

Зміст

 1. Загальні підстави припинення права на утримання одного з подружжя
 2. Інші випадки припинення права на утримання
 3. Документи, у яких встановлюються підстави припинення права на утримання

Припинення права на утримання

Загальні підстави припинення права на утримання одного з подружжя

Загальні підстави припинення права одного з подружжя на утримання містяться в ст. 82 Сімейного кодексу України. Припинення такого права відбувається у наступних випадках:

 1. Право одного з подружжя на утримання, а також право на утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, припиняється у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу. Право на утримання припиняється від дня настання цих обставин.
 2. Якщо після припинення права на утримання виконання рішення суду про стягнення аліментів буде продовжуватися, всі суми, одержані як аліменти, вважаються такими, що одержані без достатньої правової підстави, і підлягають поверненню у повному обсязі, але не більш як за три роки.
 3. Право одного з подружжя на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що:
       1) одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги;
       2) платник аліментів неспроможний надавати матеріальну допомогу.

припинення права на утриманняІнші випадки припинення права на утримання

Припинення права на утримання за рішенням суду (ст. 83 СК України):

Рішенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права на утримання або обмежено його строком, якщо:

 • подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час (лише суд, виходячи з конкретних обставин справи, може визначити, чи були шлюбні відносини нетривалими);
 • непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, виникла в результаті вчинення ним умисного злочину (дана норма стосується ситуації, коли відповідний факт виявляється уже при наданні утримання);
 • непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, була прихована від другого з подружжя при реєстрації шлюбу;
 • одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги. Наприклад, подарував свій будинок чи інше майно або програв його в азартні ігри. Особа може опинитися у стані нужденності внаслідок участі в азартних іграх, зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, марнотратства, порушення правил безпеки руху, праці тощо.

Положення цієї статті поширюються і на осіб, у яких право на аліменти виникло після розірвання шлюбу.

Припинення права на утримання за домовленістю подружжя (ст. 89 СК України):

 1. Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення права на утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.
  Договір, за яким передається у власність нерухоме майно, має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.
 2. Якщо особи домовилися про припинення права на утримання у зв’язку з одержанням одноразової грошової виплати, обумовлена грошова сума має бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса до посвідчення договору.
 3. На майно, одержане на підставі договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення.

Припинення правовідносин з утримання одного з подружжя може виникати у разі:

 • настання певних обставин, які підтверджуються відповідними документами, а тому припиняють право на утримання автоматично, без рішення суду, наприклад, відновлення працездатності та одруження одержувача аліментів з іншою особою, на яку покладається обов’язок утримувати свого «нового» чоловіка чи дружину;
 • наявність обставин має бути встановлена судом, наприклад, поліпшення матеріального становища позивача, яке призвело до зникнення у нього потреби у матеріальній допомозі, або погіршення матеріального становища відповідача, що позбавило його можливості надавати утримання.

У разі доведення позовної вимоги в резолютивній частині рішення суд може записати: «припинити право на утримання…» або «звільнити від обов’язку з утримання». Стягнення аліментів має припинитися з моменту набрання цим рішенням законної сили.

У статті 82 Сімейного кодексу України визначена правова природа коштів, які були стягнуті після припинення аліментного обов’язку.

Оскільки відпала правова підстава для стягнення, одержані кошти — це уже не аліменти, це — безпідставне збагачення, тому, відповідно до ст. 1212 ЦК України, вони мають бути повернуті.

Припинення права дружини на утримання (ст. 85 СК України):

 1. Право дружини на утримання (у разі вагітності, а також догляду за дитиною до 3-ох та 6-ти років), припиняється в разі припинення вагітності, народження дитини мертвою або якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини.
 2. Право дружини на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про чоловіка як батька з актового запису про народження дитини

Право дружини на утримання, передбачене ст. 84 СК України, припиняється у разі:

 • реєстрації нею повторного шлюбу;
 • припинення можливості чоловіка (колишнього чоловіка) надавати матеріальну допомогу;
 • смерті одного з подружжя (колишнього подружжя);
 • припинення вагітності;
 • народження дитини мертвою;
 • передачі дитини на виховання іншій особі;
 • досягнення, дитиною відповідного (3-річного або 6-річного) віку;
 • виключення відомостей про чоловіка як батька з актового запису про народження дитини;
 • смерті дитини.

Внаслідок зазначених обставин припиняється також право на утримання колишньої дружини.

За законодавством подружжя може за своєю домовленістю визначати як умови виникнення, так і умови припинення взаємних аліментних зобов’язань.

Документи, у яких встановлюються підстави припинення права на утримання

Подружжя може встановити підстави припинення права на утримання в:

 • договорі про надання утримання (ст. 78 СК України);
 • шлюбному договорі (ст. 99 СК України);
 • договорі про припинення права на утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати (ст. 89 СК України).
Дякую за оцінку

Коментарі вимкнено.