Поновлення батьківських прав

Поновлення батьківських прав

Зміст

  1. Порядок поновлення батьківських прав
  2. Зміна поведінки осіб, позбавлених батьківських прав, як наслідок поновлення батьків у правах

Поновлення батьківських прав

Поновлення батьківських прав здійснюється в порядку передбаченому статтею 169 Сімейного Кодексу України. Відповідно до ст. 169 СК України:

  1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.
  2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена , усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.
  3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.
  4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, які були підставою для позбавлення батьківських справ. Потім постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.
  5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.
  6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.
  7. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом про їх поновлення можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

поновлення батьківських прав

Зміна поведінки осіб, позбавлених батьківських прав, як наслідок поновлення батьків у правах

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Але, у разі, коли у способі життя батьків, які були позбавлені батьківських прав, відбуваються суттєві зміни на краще, суд за їх заявою може поновити їх в правах.

Таке поновлення в батьківських правах неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом, або якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Правило, що міститься в законі про поновлення батьків у правах, є дійовим стимулом для зміни поведінки осіб, позбавлених батьківських прав. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав та наявність обставин, що були підставою для позбавлення батьківських прав. Після такої перевірки суд постановляє рішення відповідно до інтересів дитини.

Такі справи розглядаються лише за заявою особи, позбавленої батьківських прав, а відповідачем може бути інший з батьків (опікун, піклувальник чи особа, в сім’ї якої проживає дитина) або орган опіки та піклування.

При розгляді позову про поновлення батьківських прав слід суворо дотримуватися принципу охорони інтересів дітей.

Вирішуючи питання про поновлення в батьківських правах, необхідно з’ясувати думку другого з батьків (якщо він не позбавлений батьківських прав), інших осіб, з ким проживає дитина, щодо можливості поновлення позивача у правах. Така думка є вельми суттєвою, але не вирішальною при розгляді спору.

У разі відмови в позові про поновлення батьківства повторне звернення із таким позовом можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.

Батьки, поновлені у своїх правах судом, знову набувають батьківських прав і обов’язків у повному обсязі.

Дякую за оцінку

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.