Підстави припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу

Підстави припинення шлюбу визначає Сімейний кодекс України:

  • шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;
  • шлюб припиняється внаслідок його розірвання;
  • якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті;
  • якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.

Підстави припинення шлюбу

Смерть одного з подружжя є підставою припинення шлюбу, оскільки, об’єктивно припиняє існування шлюбу як сімейного союзу дружини та чоловіка.

Це означає, що шлюб припиняється незалежно від волі та бажання подружжя або одного з них. Аналогічні наслідки спричиняє й оголошення особи померлою.

У цих випадках припинення шлюбу не потребує спеціального оформлення.

Відповідні правові наслідки виникають у силу самого факту смерті або оголошення особи померлою.

Реєстрація смерті, проведена в органах РАЦС відповідно до вимог цивільного законодавства, і одержання свідоцтва про смерть одного з подружжя є достатнім підтвердженням припинення шлюбу. Яких-небудь спеціальних документів про розірвання шлюбу в цьому випадку не потрібно.

ИзображениеОсоба може бути судом оголошена померлою згідно з нормами цивільного законодавства.

За загальним правилом особа може бути оголошена померлою, якщо в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 років.

Це можливо й після спливу більш короткого часового проміжку.

Якщо особа, котра визнана безвісно відсутньою, або місце знаходження якої невідоме, так і не з’явилася і не подає про себе відомостей, наступним кроком до забезпечення визначеності правовідносин за її участю є оголошення цієї особи такою, що померла. 

Згідно зі ст. 46 ЦК України фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом 6 місяців. Особа, яка пропала безвісти у зв язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу 2 років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу 6 місяців.

Строк для визнання особи померлою.

Отже, Цивільний кодекс України передбачає кілька строків, що мають правове значення для визнання особи такою, що померла:

  • 3 роки — загальний строк;
  • 2 роки від дня закінчення воєнних дій — у разі, якщо особа пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями;
  • 6 місяців — якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку (при катастрофах, стихійному лиху тощо);
  • строк, встановлений на розсуд суду, але не менший 6 місяців — у залежності від конкретних обставин.

Якщо один з подружжя оголошений померлим, то підстави припинення шлюбу будуть не свідоцтво про смерть, а відповідне рішення суду про оголошення особи померлою, що набрало законної сили.

Таким чином, формальним підтвердженням припинення шлюбу в результаті смерті одного з подружжя можуть бути:

  • свідоцтво про смерть особи, видане органом РАЦС;
  • рішення суду про оголошення особи померлою, що набрало законної сили.

Якщо особа, яка була оголошена померлою, з’явилася, то відповідне рішення суду скасовується, а актовий запис про смерть анульовується.

Шлюб такої особи з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з’явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

Орган РАЦС анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.

Дякую за оцінку

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.