Аліменти на утримання дружини або чоловіка

Аліменти на утримання дружини або чоловіка

Аліменти на утримання дружини або чоловіка сплачуються іншим з подружжя, на користь того з подружжя, хто не може себе утримувати самостійно, але за наявності підстав передбачених Сімейним кодексом України.

Зміст

 1. Загальні підстави для набуття права на утримання
 2. Право на утримання після розірвання шлюбу
 3. Аліменти на утримання дружини під час вагітності
 4. Не є підставою для відмови в задоволенні позову про стягнення аліментів
 5. Способи надання утримання одному з подружжю
 6. Нотаріальне посвідчення договору про надання утримання
 7. Аліменти на утримання того, з ким проживає дитина чи дитина-інвалід
 8. Час і розмір сплати аліментів

Загальні підстави для набуття права на утримання 

Стаття 75 Сімейного кодексу України передбачає, що:

 1. Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.
 2. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.
 3. Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом І, II чи III групи.
 4. Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.
 5. Права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного злочину, якщо це встановлено судом.
 6. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до Цивільного кодексу України.

Право на утримання після розірвання шлюбу

Крім того, відповідно до ст. 76 Сімейного кодексу України, право на утримання після розірвання шлюбу:

 1. Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу.
 2. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу.
 3. Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу.
 4. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п’ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років.
 5. Якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.

Аліменти на утримання дружини під час вагітності

Право дружини на утримання передбачене ст. 84 Сімейного кодексу України.

 1. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.
 2. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка — батька дитини до досягнення дитиною трьох років.
 3. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років.
 4. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.
 5. Аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду.
 6. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу.

Аліменти на утримання дружини

Загальні правила щодо взаємного утримання подружжя

У СК України встановлено загальні правила щодо взаємного утримання подружжя. Так, право на утримання виникає на підставі складу юридичних фактів:

  • непрацездатність одного з подружжя;
  • потребу в матеріальній допомозі (нужденність);
  • спроможність другого з подружжя надавати матеріальну допомогу.

Таким чином, право на утримання, на відміну від права дружини і чоловіка на матеріальну підтримку, виникає за наявності спеціально передбачених законом підстав.

Першою умовою надання утримання одному з подружжя є його непрацездатність. В сімейному законодавстві визначено коло осіб, які вважаються непрацездатними.

Відповідно до ст. 75 СК України непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом І, II чи III групи.

Таким чином, непрацездатність визначається за одним з двох критеріїв: віковим або медичним (станом здоров’я особи). Судам при визначенні розміру аліментів в кожному конкретному випадку слід враховувати ступінь втрати особою працездатності.

Аліменти на утримання чоловіка

Встановлення групи інвалідності належить до компетенції медико – соціальної експертної комісії (МСЕК). Факт непрацездатності в суді не встановлюється, а підтверджується документально.

Поняття тимчасової непрацездатності, означає неможливість за станом здоров’я виконувати роботу впродовж відносно невеликого проміжку часу.

Право на утримання у разі тимчасової непрацездатності не виникає, однак дружина, чоловік взаємно зобов’язані брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя.

Сторони можуть включити умову щодо надання утримання при тимчасовій непрацездатності до шлюбного договору.

 Право одного з подружжя на утримання може виникати:

 • у період існування шлюбу;
 • після припинення шлюбу.

За рішенням суду подружжя при наявності обставин, які дають йому можливість отримувати аліменти у шлюбі, мають право на отримання цих аліментів і після розірвання шлюбу.

СК України визначає коло осіб, які мають право вимагати отримання аліментів у судовому порядку від другого з колишнього подружжя.

До їх числа віднесені колишні з подружжя:

 • які є непрацездатними (тобто укладали шлюб, будучи непрацездатними чи стали непрацездатними під час перебування у шлюбі);
 • які стали непрацездатним протягом року після розірвання шлюбу; І які стали інвалідами після спливу одного року після розірвання 1 шлюбу, якщо інвалідність настала внаслідок протиправної поведінки | колишнього з подружжя під час шлюбу;
 • яким на момент розірвання шлюбу залишилося не більше як 5 років до досягнення встановленого законом пенсійного віку. По досягненні пенсійного віку ці особи мають право на утримання за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менше 10 років;
 • з якими проживають діти віком до 3 років (а якщо діти мають і вади фізичного чи психічного характеру — до 6 років);
 • колишня дружина в період вагітності;
 • той з подружжя, з яким проживають діти-інваліди.

Непрацездатність, яка настала після розірвання шлюбу, у сукупності з іншими передбаченими законом обставинами, обумовлює виникнення права на утримання також у колишнього подружжя (ст. 76 СК України).

Право на утримання особи, яка стала непрацездатною після спливу одного року з моменту розірвання шлюбу

Якщо особа стала непрацездатною після спливу одного року з моменту розірвання шлюбу, право на утримання виникає лише в окремих випадках:

 • особа стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність є результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу;
 • особа досягла пенсійного віку, необхідного для призначення пенсії на загальних умовах, не пізніше ніж через 5 років після розірвання шлюбу, за умови, що у шлюбі подружжя спільно проживали не менше 10 років.

Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання. В такому випадку важливе значення має те, що інвалідність одного з подружжя спричинена протиправним діянням другого з подружжя.

Суд має встановити прямий причинний зв’язок між інвалідністю і протиправною поведінкою. Як обов’язкову умову зазначено момент вчинення протиправної поведінки — під час шлюбу.

Якщо шкоду здоров’ю одного з подружжя заподіяно протиправною поведінкою другого з подружжя після розірвання шлюбу, дана обставина не враховується судом як підстава для виникнення права на утримання. Законом не обмежено час виникнення інвалідності у співвідношенні з моментом розірвання шлюбу.

Інші випадки виникнення права на утримання після розірвання шлюбу

У СК України закріплено ще такі випадки виникнення права на утримання після розірвання шлюбу, коли протягом шлюбу один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення.

В нормі надається приблизний перелік обставин, які стають на перешкоді одному з подружжя набути певного професіонального і відповідно соціального статусу.

Право на утримання за наявності передбачених обставин виникає лише з моменту розірвання шлюбу і триває протягом 3 років, тому, що саме у зв’язку з порушенням сімейних зв’язків фінансова забезпеченість такого з подружжя опиняється під загрозою.

Якщо позов про стягнення аліментів подано до суду після спливу певного проміжку часу з моменту розірвання шлюбу, аліменти присуджуються лише на час, що залишився до закінчення 3-річного строку з моменту розірвання шлюбу.

Одночасно слід зазначити, що суд відповідно до ст. 79 СК України може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більше як за один рік.

Працездатній особі надано право на аліменти лише за умови розірвання шлюбу. Право на аліменти працездатна особа має протягом 3 років з часу розірвання шлюбу. З цього випливає, що з поданням позову про стягнення аліментів слід поспішати, адже аліменти будуть призначені судом не з часу розірвання шлюбу, а з часу подання позову.

Право на утримання дружини від чоловіка під час вагітності та до досягнення дитиною 3 років

Відповідно до ст. 84 СК України дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка — батька дитини до досягнення дитиною 3 років, однак якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною 6 років.

Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

Якщо батько дитини (працездатний) не працює, це не є підставою вважати, що він неспроможний надавати матеріальну допомогу на утримання своєї вагітної дружини чи матері своєї дитини. 

Можна вважати його неспроможним надавати таку матеріальну допомогу, якщо, наприклад, він має на своєму утриманні інших дітей чи непрацездатних батьків, якщо він є інвалідом та отримує лише пенсію по інвалідності тощо. Аналогічні положення застосовуються й відносно батька дитини, якщо він доглядає за дитиною до досягнення дитиною 3-річного (6-річного) віку.

Не є підставою для відмови в задоволенні позову про стягнення аліментів

Не є підставою для відмови в задоволенні позову про стягнення аліментів той факт, що подружжя проживають окремо. Поки в передбаченому порядку шлюб не визнано недійсним чи не розірваним, він вважається таким, що існує, і один з подружжя має право на утримання.

СК України визначено два випадки, в яких право на утримання не виникає. Це, можливо у випадках, коли один з подружжя:

 • негідно поводився у шлюбних відносинах;
 • став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного злочину.

Для настання негативних наслідків достатньо наявності однієї з вказаних обставин, які мають бути встановлені судом.

Негідна поведінка у шлюбних відносинах може мати різні прояви: зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами; зневажливе ставлення до сімейних обов’язків; вчинений протиправних дій щодо другого з подружжя, дітей, інших членів сім’ї, які потребували втручання правоохоронних органів тощо.

Права на утримання не має той з подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного злочину за наявності вироку суду.

Йдеться саме про умисний злочин, коли особа свідомо вчиняє діяння, яке спричиняє її непрацездатність і, відповідно, – виникнення у неї права на утримання.

Способи надання утримання одному з подружжя

Способи надання утримання одному з подружжя визначені статтею 77 Сімейного кодексу України:

 1. Утримання одному з подружжя надається другим із подружжя у натуральній або грошовій формі за їхньою згодою.
 2. За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі.
 3. Аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.
 4. Якщо платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час, визначений домовленістю подружжя, а у разі спору — за рішенням суду.

Відповідно до ст. 78 СК України, подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання одним із подружжя свого обов’язку за договором про надання утримання аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Утримання може надаватися у натуральній або грошовій формах за згодою другого з подружжя. За рішенням суду аліменти присуджуються одному із подружжя, як правило, у грошовій формі, починаючи від дня подання позовної заяви.

Якщо утримання надається у вигляді грошової суми, вона повинна сплачуватися щомісячно. Водночас за взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.

Це стосується, перш за все, тих випадків, коли платник аліментів виїжджає на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги. Розмір аліментів у такому разі визначається за домовленістю а при виникненні спору — за рішенням суду.

Нотаріальне посвідчення договору про надання утримання

Зобов’язання подружжя щодо матеріальної допомоги один одному можуть бути оформлені і нотаріально посвідчені. Така угода може бути оформлена як складова частина шлюбного контракту або як самостійний договір.

Подружжя в договорі про утримання може передбачити виникнення зобов’язань щодо утримання і за відсутності такої важливої умови, як непрацездатність.

Аліменти на утримання дружини

У разі, коли платник ухиляється від добровільного виконання угоди, зацікавлена особа має можливість звернутися не до суду, а безпосередньо до нотаріуса.

Тобто нотаріальна форма обумовлює здійснення примусового виконання за таким договором без додаткових процесуальних ускладнень. Нотаріально посвідчена угода має силу виконавчого листа.

У такому разі, стягнення аліментів проводитиметься в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, що значно спростить процедуру стягнення і скоротить строки виконання зобов’язань за таким договором.

За домовленістю між подружжям, нотаріусом може бути посвідчений договір про надання утримання одному з них.

Договір про надання утримання одному з подружжя має визначати умови надання утримання, строки та розмір утримання.

За домовленістю сторін утримання може надаватись як у натуральному, так і у грошовій формі.

При посвідченні договору нотаріусом перевіряється факт непрацездатності того з подружжя, на користь якого укладається угода.

На примірнику договору про надання утримання, що залишається у матеріалах нотаріальної справи, робиться відмітка, у якій зазначаються реквізити документа, що підтверджує встановлені нотаріусом обставини для надання утримання.

У тексті договору нотаріусом зазначаються:

 • про роз’яснення змісту п. 4 ст. 77 СК України;
 • можливість вчинення виконавчого напису нотаріусом у безспірному порядку у випадку невиконання умов договору про надання утримання з посиланням на п. 2 ст. 78 СК України.

При посвідченні договору про припинення права на утримання у зв’язку з одержанням одноразової грошової виплати нотаріусом перевіряється факт внесення на депозитний рахунок нотаріуса відповідної суми.

На доказ внесення обумовленої сторонами суми на депозит нотаріусу для огляду подається квитанція про внесок, про що зазначається у тексті договору.

Дитина на утриманні в чоловіка

Виникнення у чоловіка права на утримання

Дитина, яка перебуває на утриманні в чоловіка дає право на отримання чоловіком аліментів на власне утримання від дружини до досягнення дитиною трьох років. Таке положення передбачено у ст. 86 Сімейного Кодексу України:

 1. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини — матері дитини до досягнення дитиною трьох років.
 2. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до досягнення дитиною шести років.
 3. Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має незалежно від того, чи він працює, та незалежно від його матеріального становища, за умови, що дружина може надавати матеріальну допомогу.
 4. Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має і після розірвання шлюбу.

Право чоловіка на утримання виникає на підставі наступного складу юридичних фактів:

 • проживання з ним дитини, яка не досягла 3 років або 6 років, якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку;
 • походження дитини від дружини (кровне споріднення) або наявність між ними іншого юридично значущого зв’язку (усиновлення, факт біологічного походження);
 • здатність дружини надавати чоловікові матеріальну допомогу.
  Для виникнення права на утримання потрібна сукупність вказаних вище фактів.

Припинення у чоловіка права на утримання

Стаття 87 Сімейного кодексу України висвітлює випадки, коли припиняється право чоловіка на утримання, а саме:

 1. Право чоловіка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини.
 2. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про дружину як матір з актового запису про народження дитини.

Право чоловіка на утримання припиняється у випадках, передбачених законом, зокрема у випадку:

 • реєстрації чоловіком повторного шлюбу;
 • припинення можливості дружини (колишньої дружини) надавати матеріальну допомогу;
 • смерті одного з подружжя (колишнього подружжя);
 • передачі дитини на виховання іншій особі;
 • досягнення дитиною відповідного (3-річного або 6-річного) віку;
 • виключення відомостей про дружину як матір з актового запису про народження дитини;
 • смерті дитини.

 

Сучасне законодавство виходить з принципу гендерної рівності. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24 Конституції України). Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознакою статі (ст. 7 СК України). Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї (ст. 51 Конституції України, ст. 7 СК України).

Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід

Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід закріплене у ст. 88 СК України, де зазначено наступне:

 1. Якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.
  Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною-інвалідом та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.
 2. Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід, визначається за рішенням суду відповідно до частини першої статті 80 СК України, без урахування можливості одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина.

Право на утримання виникає на підставі складу юридичних фактів:

 • проживання одного з подружжя з дитиною-інвалідом та опікування нею;
 • нездатність дитини обходитися без постійного стороннього догляду;
 • походження дитини від другого з подружжя (кровне споріднення) або наявність між ними іншого юридично значущого зв’язку (усиновлення, факт біологічного походження);
 • спроможність другого з подружжя надавати матеріальну допомогу.

Дитиною-інвалідом є дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.

Важливою є потреба дитини-інваліда в постійному сторонньому догляді. Тому в разі спору дана обставина має бути підтверджена відповідними доказами. Факт опікування дитиною має бути доведений свідченням свідків та іншими доказами.

Опікування дитиною не виключається в разі залучення до догляду за дитиною сторонніх осіб, професійних вихователів, медичних працівників тощо. Сам по собі факт проживання з дитиною-інвалідом не є достатнім доказом опікування нею.

Право на утримання не виникає, якщо один з подружжя проживає спільно з дитиною-інвалідом, однак дитиною опікується інша особа, яка також проживає разом з ними.

Час і розмір сплати аліментів

Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя зазначено у статті 79 Сімейного кодексу України, а саме:

 1. Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви.
 2. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за один рік.
 3. Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це.

Аліменти на утримання дружини

Дякую за оцінку

60 Коментарі

 • Ольга 26 Березня, 2018 at 3:52 pm

  Якщо чоловік і жінка шлюб не реєстрували, дитина знаходиться на утриманні жінки, то вона може звернутися до суду про стягнення аліментів на своє утримання?

  • Доброго дня, так мати має право на утримання до досягнення дитиною трирічного віку. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років.

   • Олена 24 Квітня, 2018 at 2:56 pm

    Добрий день! Таке право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною трьох років встановлюється на підставі наказного провадження чи позовної заяви?

    • Аліна Макух 24 Квітня, 2018 at 3:34 pm

     Доброго дня. Потрібно подавати заяву в порядку позовного провадження

   • Олександр 11 Квітня, 2019 at 12:41 am

    А які потрібні документи для цього?

    • Марія 12 Квітня, 2019 at 9:03 am

     Доброго дня. Документи ті самі, що і на стягнення аліментів на утримання дитини.

 • Оксана 29 Квітня, 2018 at 4:07 pm

  Аліменти на дітей 15р,11р (інвалід дитинства ),7р і 2р!Загальна сума (офіційно чоловік не працює ),розмір аліментів на мене до досягнення дитини 3р!Дякую за відповідь швидку

  • Аліна Макух 2 Травня, 2018 at 5:04 pm

   Доброго дня. Якщо Ваш чоловік офіційно не працює, Ви зможете отримувати 930 грн на кожну дитину щомісячно

 • Аня 7 Травня, 2018 at 8:12 pm

  Якщо знаходжусь у шлюбі маю 2 спільних дітей 2 роки дівчинка і 7 міс хлопчик чоловік не хоче забезпечувати нас з дітьми і ми проживаєм на дитячі кошти 1720грн на двох діток. Чи можу я подати на аліменти дітям та мені до досягнення дітей 3 років

  • Аліна Макух 8 Травня, 2018 at 3:13 pm

   Доброго дня. Так, Ви можете подати заяву про стягнення аліментів на утримання дітей та дружини

 • Вікторія 9 Травня, 2018 at 4:39 pm

  Доброго дня…Будучи в шлюбі офіційно, я подала на аліменти для дитини коли дитині було 3-ри роки…Пізніше ми з чоловіком всеж таки розлучились…дитина залишилась зі мною…так сталось,що після розлучення ми з дитиною переїхали проживати з міста у село до моїх батьків…дитина ходить у дитячий садочок але дуже часто хворіє,тому дуже важко знайти роботу(я стою у центрі зайнятості більше ніж півроку отримую по 360-380 грн)Батько дитини виплачує аліменти у розмірі 3500грн. із зарплати (він працює у національній гвардії України та є учасником АТО)…Отже я з дитиною живу на ці гроші але їхне катастрофічно не вистачає так як дитина дуже часто хворіє має бронхообструктивний синдром та плосковальгусну деформацію стопи….Тому я хотіла б дізнатись чи маю я мати дитини право на аліменти чи на утримання для себе від батька дитини при тому,що дитині вже 4 рочки?

  • Аліна Макух 10 Травня, 2018 at 9:23 am

   Доброго дня. Аліменти на утримання дружини чоловік може сплачувати лише до досягнення дитиною 3 років. Ви можете подати позовну заяву про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

 • Яна 15 Травня, 2018 at 1:39 pm

  Доброго дня! Цікавить питання стосовно аліментів на утримання колишньої дружини, якщо дитина має стасус інваліда. Чи повинен чоловік утримувати колишню дружину до 6 років, якщо вона офіційно працевлаштована, працює і має офіційних дохід більше за нього?

  • Аліна Макух 29 Травня, 2018 at 2:50 pm

   Доброго дня. Якщо дружина офіційно працевлаштована, чоловік не зобов’язаний утримувати її до досягнення дитиною 6 років.

 • Людмила 18 Травня, 2018 at 12:29 pm

  Доброго дня! Якщо ;жінка одружена за одним чоловіком, а фактично проживає з другим ,( 3 роки) і народила від нього дитину. Чи можна подавати на аліменти на дитину ( дитина записана на рідного батька) і на утримання жінки

  • Аліна Макух 29 Травня, 2018 at 2:59 pm

   Доброго дня. Аліменти на утримання дитини стягуються з особи, яка в свідоцтві про народження дитини записана батьком (матір’ю) дитини.

 • Альона 25 Травня, 2018 at 10:36 pm

  Доброго дня. Чоловік сплачує аліменти колишній дружина на одну дитину. Дружина вдруге одружена і чекає дитину від нового чоловіка. Чи має право платник аліментів зменшити суму аліментів, якщо заява подавалась цілком на утримання дитини 25% (без розподілу на 13% дитині 12% одинокій матері). І чи матиме право чоловік зменшити суму аліментів, якщо сам одружиться вдруге?

  • Аліна Макух 29 Травня, 2018 at 3:07 pm

   Доброго дня. У зв’язку з одруженням сума аліментів не зменшується

 • Віктор 5 Червня, 2018 at 4:19 pm

  в 2005 році я став інвалідом 2 групи перебуваючи в шлюбі. через це наш шлюб офіційно розпався в 2008. на даний час мені скрутно. чи можу подати аліменти на колишню дружину?

  • Аліна Макух 6 Червня, 2018 at 3:44 pm

   Доброго дня. Аліменти на утримання дружини (чоловіка) стягуються лише до досягнення трьох років. Тому, Ви не можете подати заяву про стгнення аліментів з колишньої дружини.

 • Тетяна 9 Червня, 2018 at 5:30 pm

  Доброго дня! Скажіть, будьласка, у нас з чоловіком двоє спільних дітей і зараз я стала інвалідом першої групи. Чи можу я подати на аліменти на дітей і на себе при розлученні? І який розмір виплат? Дякую

  • Аліна Макух 12 Червня, 2018 at 3:36 pm

   Доброго дня. Ви можете подати позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дітей та позовну заяву про стягнення аліментів на утримання непрацездатної дружини. Розмір аліментів залежить від віку дітей, від доходу чоловіка.

 • Василь 9 Червня, 2018 at 11:19 pm

  Доброго дня. Мене дружина подала на аліменти, у нас двоє дітей 6 і 4 рочки. З проханням стягувати аліменти в розмірі 3000 гр. що місяця. Я офіційно не працюю і перебуваю у шлюбі з іншою жінкою і ми чекаємо на дитину. Чи можу я подати апеляцію про зменшення аліментів? І чи можу це зробити в будь якій області?

  • Аліна Макух 12 Червня, 2018 at 3:31 pm

   Доброго дня. Ви можете оскаржувати рішення суду про стягнення аліментів на отримання дитини. Скарга подається в Апеляційний суд тієї області, в якій було прийнято рішення суду першої інстанції

 • Петро 10 Червня, 2018 at 8:35 pm

  Ваш вопрос
  23 червня 2015р.ми з дружиною розлучилися…в лютому 2016р у нас з нею народилася донька…(жили у гражданському шлюбі), на даний час я з нею не проживаю так як ініціатором розриву буда вона (знайшла собі другого коли дитині було 7міс.)…я дня дитини щомісяця перераховую укрпоштою гроші (так як на аліменти вона не подавала)…..тепер подала на аліменти утримання колишньої дружини (так як дитині ще немає трьох років)…Я на даний момент ніде не працюю…Чи може мені суд призначити сплачувати гроші на її утримання і в якому розмірі, і на який термін? І чи може і відхилити її заяву?Щиро вдячний!

 • наталя 11 Червня, 2018 at 9:07 pm

  доброго дня, питання таке: якщо шлюб розірвано, після чого чоловік не платив аліменти, а тепер помер, чи маю я право на держдопомогу на дитину після його смерті і чи впливае на це перебування в другому шлюбі?

  • Аліна Макух 13 Червня, 2018 at 2:41 pm

   Доброго дня. Згідно ЦК України дитина має право на утримання після смерті батька до досягнення нею 18 років

 • Аліна Макух 12 Червня, 2018 at 3:42 pm

  Доброго дня. Ваша колишня дружина, згідно СК України, має право на утримання до досягнення дитиною трьох років. Розмір залежить від Ваших доходів, наявності нерухомого майна, перебуванні на Вашому утриманні інших осіб

 • Валерій 12 Червня, 2018 at 9:30 pm

  Добрий день ! Я сплачую колишній дружині аліменти по інвалідності.Я зобов”язаний сплачувати аліменти довічно? В яких випадках можна оскаржити дане рішення суду

  • Аліна Макух 13 Червня, 2018 at 1:49 pm

   Доброго дня. Право на утримання дружини по інвалідності припиняється у разі відновлення працездатності або реєстрації шлюбу. Право на утримання також припиняється за рішенням суду у разі, якщо буде встановлено, що Ваша дружина не потребує матеріальної допомоги, а також, якщо буде встановлено, що Ви неспроможні надавати матеріальну допомогу на утримання дружини.

 • Мілана 19 Червня, 2018 at 11:31 pm

  Доброго дня. Підкажіть, чоловік сплачує 25% від заробітної плати аліменти на своїю дочку від першого шлюбу,ти , і 25% від загальної заборгованості (до речі чи правомірно нарахований борг по аліментам за період з січня 2015 по травень 2018 року?? А як же стаття частина 2статті 79,де вказано,що може бути стягнуті аліменти судовим рішенням за минулий час,але не більше як за один рік?
  У чоловіка є нинішня сім’я дружина,котра у декретній відпустці та син півроку
  Таким чином аліменти +борг=пів заробітної платні чоловіка. Може він звернутися з позовом про зменшення розміру аліментів? Та чи може нинішня дружина подати позов про стягнення аліментів на себе та на дитину до досягнення 3річного віку? Чи можливе укладення договору у нотаріуса?
  Дякую.

  • Аліна Макух 21 Червня, 2018 at 10:39 am

   Доброго дня. Щоб надати відповідь на запитання чи правильно стягуються аліменти (зокрема розрахунок стягнення) потрібно ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Згідно сімейного законодавства дружина має право на утримання до досягнення дитиною трьох років. Батько та мати дитини можуть укласти нотаріально завірений договір щодо утримання дитини, участі у вихованні дитини.

 • Антоніна 20 Червня, 2018 at 9:51 pm

  Доброго дня! Скажіть будь ласка як розрахувати, приблизно, розмір аліментів для матері по досягненні дитиною 3 років, при тому, що шлюб офіційно не розірваний! І якщо призначать аліменти, чоловік з нами не проживає 6 місяців фінансово не забезпечував, йому нарахують за ці 6 місяців суму як борг? Дякую.

  • Аліна Макух 21 Червня, 2018 at 10:44 am

   Доброго дня. Законодавством не передбачено суми, яка необхідна для утримання дружини до досягнення дитиною трьох років. Кожна ситуація індивідуальна і залежить від матеріального становища, дружини, чоловіка, а також рішення судді. Дружина може подати позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дитини за останній рік. Ця сума автоматично нараховуєтся як заборгованість.

 • Яна 19 Липня, 2018 at 1:13 pm

  Доброго дня! Я намагаюся розлучитися. Хотіла б дізнатися чи мені призначать аліменти на мене коли я проживаю з дитиною 1 рік 3 міс. Від нього не надходить допомога.

  • Ксенія 19 Липня, 2018 at 1:22 pm

   Доброго дня. Так, звичайно. Якщо з Вами проживає дитина, Ви маєте право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років.

 • Тетяна 23 Липня, 2018 at 10:48 pm

  Доброго дня. Я зараз одружена і маю доньку 1,6. Чоловік не працював від самого народження дитини. Рішення про стягнення аліментів на дитину я отримала, але воно зареєстроване коли дитині було 1,3. Чи можу я подати на стягнення аліментів за попередній період? І чи можу я подати на аліменти на моє утримання з часу народження доньки? Якщо так то на яку суму для себе можу претендувати, якщо він працюе неофіційно?

  • Аліна Макух 24 Липня, 2018 at 2:50 pm

   Доброго дня. Якщо у Вас вже є рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини, і Ви в позовній заяві не вказували, що хочете стягнути аліменти за останній рік, то Ви вже не зможете стягнути з батька дитини аліменти за минулий період.
   Аліменти на Ваше отримання до досягнення дитиною трьох років будуть також стягуватися з моменту подання позовної заяви в суд

 • Сергій 28 Липня, 2018 at 3:22 pm

  Буду дуже вдячний, якщо Ви мене проконсультуєте. Чи має право колишня дружина на стягнення аліментів на своє утримання до досягнення дитиною 3-річного віку, якщо вона офіційно зареєструвала новий шлюб. Дитині виповнилося 2.5 рочки.

  • Аліна Макух 30 Липня, 2018 at 11:25 am

   Доброго дня. Право одного з подружжя на отримання аліментів припиняється у разі реєстрації нового шлюбу.

 • юля 29 Липня, 2018 at 9:27 pm

  доброго дня. Чи можна подавати на аліменти на дитину та на матір в одній позовній заяві?

  • Аліна Макух 30 Липня, 2018 at 10:33 am

   Доброго дня. Доцільно подавати окремо: позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дитини та позовну заяву про утримання дружини до досягнення дитиною трьох років

 • Катерина 5 Серпня, 2018 at 10:24 pm

  Хочу розлучатися з чоловіком, в нас син 2 рочки. Ще в чоловіка від попереднього шлюбу є дитина, 10 років. Підкажіть, будь-ласка, якщо подавати на аліменти ,на дитину і на себе, яка сума передбачена, якщо офіційно чоловік не працює? І коли подавати на аліменти? Разом із заявою про розлучення чи окремо? Дуже вдячна!

  • Аліна Макух 6 Серпня, 2018 at 4:12 pm

   Доброго дня. Потрібно подавати окремі позовні заяви про розірвання шлюбу та про стягнення аліментів. Подавати позови можна одночасно. СК України не зазначає конкретної суми, яку чоловік повинен сплачувати на утримання дружини до досягнення дитиною 3 років. Аліменти на утримання дитини Ви можете стягнути в твердій грошовій сумі, в частці від доходу або 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 • Анна 6 Серпня, 2018 at 8:27 pm

  Ми з чоловіком розлучаємось, дитина поступила за кордон навчатися, їй 18 років, до скількох років батько повинен сплачувати аліменти?
  В мене 3 група інвалідності пожиттєво, чи має він сплачувати мені аліменти? Чоловік офіційно влаштований на праці за кордоном.

  • Аліна Макух 7 Серпня, 2018 at 4:42 pm

   Доброго дня. Якщо дитина навчається у вищому навчальному закладі, то Ви можете подати позовну заяву про стягнення аліментів на повнолітню дитину.

 • Уляна 19 Вересня, 2018 at 10:00 am

  Підкажіть, будь ласка, яка орієнтована сума аліментів на дитину а також на дружину ( до досягнення дитиною трирічного віку), якщо заробітна плата в чоловіка 9000 грн

  • Аліна Макух 19 Вересня, 2018 at 10:48 am

   Доброго дня. Мінімальний розмір аліментів на утримання дитини – 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, або 25% від доходу платника. Законодавством не визначено мінімального розміру аліментів на утримання дружини.

 • Елена 2 Жовтня, 2018 at 9:12 pm

  Здраствуйте
  Ребёнку 2,3м. С момента рождения с мужем не живу. Официально мы ещё В браке но живём отдельно. В 3 месяца подала на алименты ребёнка.
  Сейчас хочу подать на алименты и содержание матери .
  Вопрос: имею ли я право взыскать с него какую- нибудьзадолжность по алиментам на содержание матери , так как я живу с ребёнком на социальные выплаты и алименты от бывшего мужа , мне он материально 2 года не помогал
  Спасибо за ответ

  • Аліна Макух 3 Жовтня, 2018 at 2:01 pm

   Здравствуйте. Вы можете подать иск о взыскании алиментов на содержание жены до достижения ребенком трех лет. Закон не предусматривает возможности взыскать алименты на содержание жены за прошедшее время. Алименты Вам будут начислять со дня подачи иска в суд.

 • Олена 16 листопадаа, 2018 at 11:01 am

  Доброго дня!Чи можливе нарахування аліментів,виходячи з середньої зарплати по області?Дякую

  • Аліна Макух 16 листопадаа, 2018 at 11:27 am

   Доброго дня. Середня зарплата вираховується по регіону.

 • Остап 9 Грудня, 2018 at 12:39 pm

  Буду дуже вдячний, якщо Ви мене проконсультуєте. Чи має право колишня дружина на стягнення аліментів на своє утримання до досягнення дитиною 3-річного віку, якщо вона офіційно зареєструвала новий шлюб в серпні місяці . Дитині виповнилося 2 роки і 6 місяців. Я про це взнав коли був на дні народженні у дочки її виповнилося 3 роки і куда мені звертатися у юстицію чи в суд

  • Аліна Макух 10 Грудня, 2018 at 11:38 am

   Доброго дня. За рішенням суду Ви маєте сплачувати аліменти на утримання колишньої дружини.

 • Альона 22 Лютого, 2019 at 1:44 pm

  Доброго дня
  Дитині 12 років, чоловік не живе з нами вже 8 років. Ми не розлучені.
  Хотіла б подати на аліменти.
  Які мої дії, до кого звертатися, що робити

  • Аліна Макух 25 Лютого, 2019 at 12:22 pm

   Доброго дня. Вам потрібно звертатися в суд за місцем прописки чоловіка. Ми можемо стягнути аліменти без Вашої участі в суді. Звертайтесь.

 • Руслана 29 Березня, 2019 at 12:42 pm

  Добрий день. Чоловік взагалі не забезпечував сім’ю протягом двох років, маємо спільну дитину- 1,5 р. Мене забезпечували батьки, хоча і проживала разом. Чи можливо стягнути аліменти з чоловіка за минулий час?

  • Марія 29 Березня, 2019 at 1:05 pm

   Добрий день. Так, можливо. За умови, що Ви доведете факт звернення до чоловіка з вимогою про утримання дитини.

 • Роман 12 Жовтня, 2019 at 6:20 am

  Добрий вечір,я не проживаю здружиню 2 роки але не розлучений,і плачу неофіційно гроші,може вона при розлученні стягнути за цей період кошти

  • Розлучення Онлайн 17 Жовтня, 2019 at 4:32 pm

   Доброго дня. Вона може подати до суду позовну заяву про стягнення аліментів за минулий час, але тоді дружині потрібно буде довести, що Ви ухилялись від обов’язку утримувати дітей. Відповідно, якщо Ви надсилаєте кошти на карту, то краще вказуйте призначення платежу “Аліменти на дитину”, щоб мати підтвердження у майбутньому.

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.