Звільнення від сплати аліментів

Звільнення від сплати аліментів за своєю суттю є законною підставою для уникнення одного з головних обов’язків батьків – утримання своїх неповнолітніх дітей.

Проте, у цій статті ми поговоримо про випадки, в яких батько (мати) звільняються від сплати аліментів після розірвання шлюбу.

Перелік підстав звільнення одного з батьків від обов’язку утримувати дитину:

 • Досягнення дитиною повноліття.

У цьому випадку батько звільняється від сплати аліментів, якщо дитина досягла вісімнадцяти років. Також така дитина повинна бути працездатною та не навчатися у вищому навчальному закладі.

 • Якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з батьків.

Окрім цього, дохід дитини повинен повністю забезпечувати її потреби.

Якщо дохід дитини зменшився та не  забезпечує її потреби, то заінтересована особа (той, з ким проживає дитина) може звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Зверніть увагу, батьки можуть бути звільненні від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на майно

Відповідно до ст.190 Сімейного кодексу України батьки дитини мають право укласти між собою договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку із передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку та ін.).

Такий договір можна укласти лише з дозволу органів опіки та піклування.

Дитина може брати участь в укладенні договору, якщо вона досягла 14 років.

Договір про припинення права на аліменти посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

Кому належатиме нерухоме майно

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або ж дитина і той з батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності.

Закон не визначає розмірів часток у праві спільної часткової власності.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно її утримувати.

Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів позбавляється обов’язку по сплаті на утримання дитини.

Варто зазначити, що у випадку укладення такого договору той з батьків, хто проживає окремо, не звільняється від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Отже, аліментні зобов’язання виникають на підставі наступного:

 1. В результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів;
 2. На підставі рішення суду.

У зв’язку з цим виділяють різного роду причини, за якими можливе звільнення від сплати аліментів.

Якщо між подружжям укладено договір про сплату аліментів, то їх виплата припиняється в результаті:

 • Закінчення терміну дії договору;
 • Смерті однієї із сторін договору.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то звільнення від їх сплати виникає у наступних випадках:

 1. Досягнення дитиною повноліття;
 2. Усиновлення дитини іншою особою;
 3. Смерті платника аліментів.

Звільнення від сплати аліментів, відповідно до чинного законодаства, можливе за рішенням суду або з інших підстав передбачених Законом. Розглянемо всі варіанти.

Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно (ст. 190 Сімейного Кодексу України).

 1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.
 2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.
 3. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Між батьками, один з яких проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування відповідно до умов ст. 190 СК України може бути укладений договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передаванням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Звільнення від сплати аліментівОсновою таких відносин є взаємна згода батьків на укладення відповідного договору. Умовами договору може бути визначено набувачем права власності на нерухоме майно як саму дитину, так і дитину разом з тим із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. При цьому закон не визначає співвідношення розмірів часток у праві спільної часткової власності. Цей договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.
Іншими словами: дитина отримує нерухомість, а платник аліментів і вибавляється обов’язку по сплаті аліментів на утримання дитини. Але укладення такого договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Той з батьків, з ким проживає дитина, у разі укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно зобов’язується самостійно утримувати це майно.

Захищаючи інтереси дитини, законодавець встановив правило, відповідно до якого на майно, одержане за договором, не може бути звернено стягнення. Окрім цього, до досягнення дитиною повноліття одержане за договором майно може бути відчужене лише з дозволу органу опіки та піклування.
Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно може бути визнаний недійсним або розірваним.

На вимогу відчужувача нерухомого майна суд визнає договір недійсним у разі виключення імені відчужувана як батька з актового запису про народження дитини. У разі визнання договору недійсним у відчужувана відновлюється право власності на нерухоме майно. За позовом відчужувана нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов’язку по її утриманню.

Аліментні зобов’язання виникають в результаті підписання угоди подружжям про сплату аліментів або в результаті винесеного судового рішення.

Відповідно до ст. 189 СК України, якщо між подружжям було підписано угоду про сплату аліментів, то звільнення від сплати аліментів можливе у разі виникнення наступних обставин:

 • закінчився термін дії угоди, наприклад документ, може бути підписаний на певний строк, після закінчення якого він перестає мати силу;
 • загибель однієї зі сторін угоди.

Якщо аліментні зобов’язання виникли на підставі рішення суду, то в цьому випадку можна виділити наступні обставини, в результаті яких наступає звільнення від сплати аліментів:

 • досягнення дитиною повнолітнього віку та повної дієздатності, адже згідно зі ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей;
 • усиновлення дитини іншою особою;
 • у разі виникнення ситуації, внаслідок якої суд визнає, що людина, яка потребує отримання аліментів, відновила свою працездатність або перестала потребувати грошових виплатах;
 • вступ людини, яка потребує отримання аліментів, в новий шлюб, тим самим появу іншого способу матеріальної допомоги;
 • смерть людини, яка зобов’язана виплачувати аліменти або смерть людини, якій ці аліменти виплачуються.

У будь-якому випадку рішення про звільнення від сплати аліментів приймається судом і буде залежати від низки причин, від сімейного і матеріального благополуччя та інших життєво важливих обставин.

Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду і позовом про стягнення аліментів.

 

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Comodo SSL