допомога одиноким матерям

Допомога одиноким матерям у 2018 році призначається у наступному порядку

Допомога одиноким матерям – це грошові виплати, які держава здійснює для забезпечення прожиткового мінімуму дитини.

У цій статті Ви дізнаєтесь: яке законодавство регулює порядок призначення допомоги одиноким матерям; які документи потрібні; куди звертатися.

Законодавство, яке регулює порядок призначення та виплати допомоги одиноким матерям:

 1. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
 2. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений Постановою КМУ від 27.12.2001 р. №1751;
 3. Методика обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

Хто має право на призначення допомоги одиноким матерям:

 • Одинокі матері;
 • Одинокі усиновлювачі;
 • Матері (батьки), у разі смерті одного з батьків.

Кого слід вважати одинокою матір’ю

Одинокою матір’ю є жінка, яка не перевуває у шлюбі має дитину, в свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька.

Також одинокою матір’ю визнається жінка, яка не перебуває у шлюбі, має дитину, в свідоцтві про народження якої запис про батька проведено в установленому порядку органам РАЦС за вказівкою матері дитини.

Зазначені особи мають право на отримання допомоги одиноким матерям, якщо:

 • Мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІVрівня акредитації, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Документи, які необхідно подати для призначення допомоги:

 • Заява;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення  відомостей  про  батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до  абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про місце реєстрації матері та дитини.

Куди подавати документи

В органи соціального захисту населення за місцем прописки дитини.

Розмір допомоги одиноким матерям

Допомога одиноким матерям на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Що входить у сукупний дохід:

 • усі доходи, в тому числі пенсії, соціальна допомога (окрім разової), винагороди, заробітна плата, доходи від аліментів, від здачі приміщень в оренду та інші.

Отже, допомога одиноким матерям надається у випадку, якщо є різниця між середньомісячним доходом сім’ї (всіх членів сім’ї, хто зареєстрований за однією адресою з одинокою матір’ю) та прожитковим мінімумом для дитини.

Якщо додати усі види доходів членів сім’ї, що прописані разом з одинокою матір’ю, за останні 6 місяців та поділити на кількість цих членів сім’ї, сума на одну людину має вийте меншою за 1492,00грн. В такому випадку Вам доплачують різницю, шляхом призначення допомоги.

Слід зазначити, що сім’єю є лише одинока мати та її дитина.

Якщо з одинокою матір’ю зареєстровані за однією адресою, наприклад, мати та батько цієї одинокої матері її сестра чи брат, то вони не вважаються однією сім’єю оскільки немають взаємних прав та обов’язків. Тому, дохід цих членів сім’ї враховуватися не буде.

УВАГА! Ваші витрати жодного відношення до призначення допомоги не мають. Враховується лише офіційний дохід.

Розмір допомоги не є сталим та конкретним.

Станом на січень 2018 р. розмір прожиткового мінімуму для дитини до 6 років становить 1492,00 грн.

Яка одинока матір не може отрмати допомоги

Згідно із ст.18-1 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває у шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.

 

 

Відповісти

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Comodo SSL